Realizacja Projektu dofinansowanego z Funduszy Unijnych

Firma Penta realizuje obecnie projekt dofinansowany z Funduszy Unijnych „Wdrożenie innowacyjnej platformy informatycznej wykorzystującej metody sztucznej inteligencji celem zwiększenia konkurencyjności spółki Penta na krajowym i międzynarodowym rynku zamówień publicznych”. Projekt realizowany jest w ramach umowy RPPM.02.02.01-22-0170/16.