RODO

„RODO” – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Nowe przepisy ochrony danych UE BĘDĄ miały wpływ na Twoją działalność.

Z dniem 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe, rygorystyczne regulacje dotyczące ochrony danych, mające globalne znaczenie. Jako firma / organizacja upewnij się, że jesteś przygotowany na zmianę. W przypadku nieprzestrzegania przepisów, firmy mogą otrzymać karę w wysokości nawet do 23 milionów USD lub 4% całkowitego rocznego obrotu firmy. Nie ma takiej opcji jak bycie nieprzygotowanym!
.
“Ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE zastępuje dyrektywę 95/46/WE o ochronie danych i opracowano je w celu ujednolicenia przepisów dotyczących prywatności danych w Europie, ochrony i wzmocnienia prywatności danych wszystkich obywateli Unii oraz przekształcenia sposobu, w jaki organizacje w regionie podchodzą do prywatności danych“.
Źródło: www.eugdpr.org

Co to jest to „RODO”?
Na początek podsumujmy krótko, czym jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
Przepisy te wprowadził Parlament Europejski w celu regulowania sposobu, w jaki dane osobowe mogą być przetwarzane, aby chronić dane osób żyjących w Unii Europejskiej .
Potrzeba aktualizacji wzięła się głównie ze względu na postęp technologiczny, jak również chęć ochrony danych obywateli UE. To pierwsza od 20 lat poważna zmiana w przepisach dotyczących ochrony danych.
Pełny tekst rozporządzenia znajduje się tutaj.

Jakie dane są chronione na mocy rozporządzenia „RODO”?
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ma na celu ochronę praw osób fizycznych. Przepisy te nie chronią przedsiębiorstw, podmiotów ani organizacji.
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ma globalne znaczenie ponieważ wszystkich firm oferujących swoje towary i / lub usługi na terenie Unii Europejskiej.
Chroni ono wszelkie dane osobowe, których można użyć do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji osoby. Może to oznaczać imię i nazwisko, zdjęcie, adres e-mail, dane bankowe, informacje medyczne lub adres IP komputera.

Ja PENTA przygotowała się na przyjęcie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego „RODO”??
Bezpieczeństwo danych jest jednym z priorytetów Firmy PENTA i do wprowadzenia nowych regulacji przygotowywaliśmy się przez kilka miesięcy. Wszyscy nasi pracownicy zostali przeszkoleni tak, by stosować się do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Polityka prywatności
Jako firma prowadząca działalność na terenie w UE jesteśmy zobligowani w pełni stosować się do wszystkich rozporządzeń instytucji .
Firma PENTA wdrożyła nową politykę ochrony danych celem zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych i / lub przetwarzanych danych., Daje nam to pewność, że nasi pracownicy stosują się do nowych przepisów UE. Pełny tekst znajduje się tutaj.

Dane, które gromadzimy i przetwarzamy zgodnie z rygorystycznymi przepisami.
Przeprowadziliśmy wewnętrzny audyt , aby zyskać pewność, że działamy całkowicie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Dane naszych klientów
Dane są chronione zgodnie z polityką ochrony danych.
Informujemy naszych klientów o tym, że gromadzimy i przetwarzamy dane.
Dajemy naszym klientom możliwość wycofania się z naszej komunikacji.
Za każdym razem gdy wymagamy od naszych klientów przekazania ich danych, prosimy o udzielenie na to zgody w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, z dołączoną do takiej zgody informacją dotyczącą celu przetwarzania danych.
Mamy pełną kontrolę nad danymi klientów , stosując wszelkie odpowiednie zabezpieczenia.

Prawo do bycia zapomnianym
Wszyscy nasi klienci mają prawo wnioskować o usunięcie swoich danych z naszej bazy danych (a więc o bycie zapomnianym).
Przyjęliśmy politykę dotyczącą rozpatrywania skarg, dzięki której nasi klienci mogą wnieść skargę lub wniosek o trwałe usunięcie swoich danych z naszych rejestrów..com.
Wszelkie prośby i skargi rozpatrywane są bezzwłocznie i traktowane priorytetowo.

Co możesz zrobić, żeby stosować się do Przepisów RODO”??
Poniższa lista kontrolna powinna pomóc zastosować do nowe regulacje ochrony danych.
Stwórz dokument dotyczący ogólnej polityki prywatności danych i polityki bezpieczeństwa informacji.
Wyznacz osobę odpowiedzialną za prywatność danych i bezpieczeństwo informacji.
Ustal regularne szkolenia i doszkalaj pracowników, którzy mają do czynienia z danymi.
Utwórz aktualną mapę lokalizacji, w których przetwarza się dane osobowe.
Wszelkie dane przechowuj na szyfrowanych urządzeniach pamięciowych.
Stosuj środki, które uniemożliwią nieuprawniony dostęp do danych.
Stwórz i wprowadź w życie przepisy dotyczące tego, w jaki sposób, kiedy i dlaczego można uzyskać dostęp do danych.
Jeśli Twoi pracownicy pracują zdalnie, upewnij się, że uzyskują dostęp do danych, korzystając z bezpiecznego połączenia.
Upewnij się, że wszystkie strony trzecie, z którymi współpracujesz, stosują tak samo rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony danych.
Upewnij się, że wszelkie Twoje procesy i przepisy dotyczące ochrony danych są łatwo dostępne dla wszystkich Twoich pracowników.
Upewnij się, że wprowadzono odpowiednie środki, dzięki którym natychmiast dowiesz się o wszelkich naruszeniach.
Upewnij się, że wszystkie dane, które przechowujesz, zatrzymywane są jedynie tak długo, jak to jest potrzebne.
Upewnij się, że posiadasz wszelkie niezbędne zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych swoich klientów.
Poinformuj klientów o swoich politykach dotyczących danych i daj im możliwość wycofania się z wszelkiej komunikacji.