3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Niepełnosprawni To właśnie 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony w 1992 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych. Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest zwiększenie świadomości publicznej na temat ograniczeń, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami oraz promocja konkretnych działań w kierunku ich likwidowania.

Ponadto 13 grudnia 2006 roku została przyjęta Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych. W myśl jej zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się, ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego, udziału w życiu politycznym i kulturalnym. Pamiętajmy o tym każdego dnia i sprawiajmy, aby wskazane postulaty były przestrzegane. Każdy z nas chce być możliwie samodzielny, radzić sobie w codziennym życiu, stanowić część społeczeństwa oraz realizować swoje plany i marzenia.

Osoby z niepełnosprawnościami napotykają różne utrudnienia: barierki, wysokie krawężniki, brak podjazdów, zbyt wąskie drzwi lub przejścia i za małe pomieszczenia sanitarno-higieniczne, niedostosowane windy i niewystarczające komunikaty dźwiękowe czy wizualne. Ograniczenia w dostępie do informacji – wiadomości bez lektora języka migowego, nieczytelne, przeładowane graficznie strony internetowe czy zbyt drobna lub niekontrastowa czcionka. Trudności ze znalezieniem pracy i liczne stereotypy.

Właśnie dlatego integracja, solidarność oraz szeroko rozumiana dostępność są tak ważne. Nie zawsze mamy wpływ na stan zdrowia i sprawność, ale zawsze możemy podjąć działania, aby dostosować naszą rzeczywistość i przestrzeń do potrzeb wszystkich. Niepełnosprawność przybiera różne rodzaje i stopnie, co w rezultacie generuje różne oczekiwania. W związku z tym wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami powinno obejmować wszystkie obszary życia społecznego, zdrowotnego i zawodowego. Nie ma takich barier, których nie można pokonać. Wszystko zależy od naszego podejścia, otwartości, akceptacji i tolerancji. W rezultacie jedyną niepełnosprawnością staje się wyłącznie niedostosowane otoczenie.

Możliwość pracy zawodowej odgrywa w procesie integracji ogromną rolę. To m.in. okazja do spotkania z ludźmi, poczucia przynależności, samorealizacji i rozwoju. Dlatego tak istotne jest wspieranie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Co więcej, pracodawcy mogą ubiegać się o refundację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników, a także m.in. dofinansowanie na wyposażenie i dostosowanie tworzonego stanowiska pracy. Wierzymy, że Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to dzień, który poruszy temat aktywizacji również w innych firmach i skłoni pracodawców do refleksji oraz podjęcia odważnych, ale dobrych decyzji.

W naszym zespole mamy grupę pracowników z różnymi niepełnosprawnościami. Wszyscy nasi koledzy to osoby godne uznania, oddani przyjaciele posiadający pasje, wykwalifikowani specjaliści, sumiennie realizujący swoje zadania i szczerze zaangażowani w rozwój organizacji. Już od 15 lat Penta wspiera integrację osób z niepełnosprawnościami na każdym możliwym polu.

Wszystkim osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom oraz przyjaciołom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Wszelkiej pomyślności, szczęścia, pogody ducha, odwagi, ponadto realizacji marzeń oraz wyznaczonych celów. Życzymy, aby każdy dzień przynosił radość i nowe pokłady energii potrzebnej do pokonywania codziennych trudności.

 

Penta Sp. z o.o.

Doradzimy, wdrożymy, przeszkolimy