Acronis
Cyber Protect

Nowoczesna ochrona i kopia zapasowa – zintegrowane cyberbezpieczeństwo w Twojej firmie

Acronis Cyber Protect

Nowoczesna ochrona i kopia zapasowa – zintegrowane cyberbezpieczeństwo w Twojej firmie
ksef-woman

Nowoczesne podejście do zabezpieczeń

Z pomocą jednego rozwiązania – Acronis Cyber Protect – możesz zredukować luki i niedopatrzenia w swojej infrastrukturze informatycznej w firmie oraz ochronie urządzeń końcowych, a także zminimalizować liczbę incydentów i zmniejszyć czas reagowania na rożnorodne zagrożenia.

Działaj z wyprzedzeniem

Poświęć więcej czasu na skupienie się na podejściu do cyberbezpieczeństwa, zamiast zmagać się ze złożonością istniejących rozwiązań.

Oszczędź pieniądze firmy

Skrócony czas przestojów, zwiększona produktywność pracowników i mniej czasu spędzonego na kosztownym odzyskiwaniu danych po cyberataku.

Cyberbezpieczeństwo jest niezwykle ważne!

Zwiększ produktywność swojego zespołu dzięki bardziej wydajnym narzędziu, a także uniknij dodatkowych kosztów utrzymania wielu systemów.

Działaj z wyprzedzeniem

Poświęć więcej czasu na skupienie się na podejściu do cyberbezpieczeństwa, zamiast zmagać się ze złożonością istniejących rozwiązań.

Oszczędź pieniądze firmy

Skrócony czas przestojów, zwiększona produktywność pracowników i mniej czasu spędzonego na kosztownym odzyskiwaniu danych po cyberataku.

Cyberbezpieczeństwo jest niezwykle ważne!

Zwiększ produktywność swojego zespołu dzięki bardziej wydajnym narzędziu, a także uniknij dodatkowych kosztów utrzymania wielu systemów.

Wyeliminowanie złożoności

Zwyczajne produkty do ochrony urządzeń zazwyczaj nie integrują wszystkich danych i potrzeba więcej wysiłku oraz godzin pracy. Jest to spowodowane zarządzaniem wszystkimi licencjami oprogramowania, instalowaniem poprawek i aktualizacji, sprawdzaniem zgodności po aktualizacjach oraz zarządzaniem wieloma zasadami za pośrednictwem różnych interfejsów użytkownika. Wymaga to czasu i zaangażowania personelu.

Wszystkie te pomysły zostały zastąpione jednym programem, jednym interfejsem zarządzania i jedną licencją, co eliminuje złożoność i ryzyko związane z korzystaniem z niezintegrowanych rozwiązań.

Ograniczona liczba incydentów

Podstawowe rozwiązania antywirusowe i oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych nie zapewniają odpowiedniej, pełnej ochrony przed współczesnymi zagrożeniami. Oprogramowanie antywirusowe, które nie jest odpowiednio zintegrowane z rozwiązaniem do tworzenia kopii zapasowych, nie może wykrywać zagrożeń w kopiach. Z drugiej strony kopie zapasowe, które nie są zintegrowane z takim oprogramowaniem antywirusowym, są podatne na coraz to nowsze wersje niechcianego, złośliwego oprogramowania ransomware, które szyfruje i uszkadza kopie zapasowe.

Oparty na sztucznej inteligencji mechanizm wykrywania zagrożeń Acronis Cyber Protect wykorzystuje dane z kopii zapasowych, aby zwiększyć wskaźniki wykrywalności i eliminuje fałszywe alarmy. Integrowanie oprogramowania antywirusowego oraz narzędzi do tworzenia kopii zapasowych umożliwia automatyczne odzyskiwanie wszystkich uszkodzonych danych.

Zwiększenie wydajności

Wiele niezintegrowanych rozwiązań wymaga poświęcenia dodatkowego czasu na nauczenie się i stałe wsparcie. Często nie pozwala on na pełną możliwość integrowania i automatyzowania. 

Połączenie wielu technologii ochrony w jedno rozwiązanie zarówno zwiększa jego niezawodność, ale też skraca czas nauki, wdrażania, jak i utrzymania. Zintegrowane rozwiązanie Acronis Cyber Protect zapewnia całościową ochronę i bezpieczeństwo przed nowoczesnymi niebezpieczeństwami, usprawnia administrację, skraca czas przeznaczony na zarządzanie rozwiązaniem i obniża całkowity koszt.

Integrowanie i automatyzowanie

Pojedyncze narzędzia ochrony urządzeń i systemów mogą być doskonałe i zaawansowane, ale połączenie ich może prowadzić do słabych punktów w systemie ochronnym firmy. Stwarza to bezpośrednie zagrożenie dla organizacji. 

Aby uniknąć tego problemu, warto skorzystać z rozwiązania, jakim jest Acronis Cyber Protect, które oferuje spójne i ujednolicone podejście do bezpieczeństwa – dzięki niemu możesz uniknąć wielu problemów związanych z cyberbezpieczeństwem.

Jeden program

Program z najlepszą wydajnością, który zapobiega konfliktom z innymi rozwiązaniami.

Jedna licencja

Nie musisz martwić się o licencje innych oprogramowań zarządzających bezpieczeństwem w Twojej firmie.

Najlepsze rozwiązanie

Wszystko dla bezpieczeństwa Twojej firmy w jednym miejscu!

Jeden program

Program z najlepszą wydajnością, który zapobiega konfliktom z innymi rozwiązaniami.

Jedna licencja

Nie musisz martwić się o licencje innych oprogramowań zarządzających bezpieczeństwem w Twojej firmie.

Najlepsze rozwiązanie

Wszystko dla bezpieczeństwa Twojej firmy w jednym miejscu!

Nowoczesna ochrona Twojej firmy - Acronis Cyber Protect

Konto w KSeF

Ochrona przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem

Wykorzystaj zaawansowaną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i wirusami, by zabezpieczyć swoje aplikacje, dane i systemy przed cyberatakami. Acronis Cyber Protect to rozwiązanie, które oferuje ci nie tylko proaktywną ochronę, ale także skanery antywirusowe oparte na sztucznej inteligencji, heurystyczne skanery statyczne i behawioralne, dzięki którym wykryjesz zagrożenia takie jak złośliwe oprogramowanie, ransomware oraz cryptojacking w czasie rzeczywistym.

Specjalne oznaczenia na fakturach

Łatwe aktualizacje

Aby zmniejszyć ryzyko awarii spowodowanych problematycznymi poprawkami, Acronis Cyber Protect wykonuje automatycznie kopię zapasową w formie obrazu przed instalacją najnowszych aktualizacji. Dzięki temu, w przypadku wystąpienia problemów z poprawkami, urządzenie może zostać łatwo przywrócone do ostatniej stabilnej konfiguracji.

Fakturowanie z KSeF

Dowody w formie cyfrowej

Dzięki funkcjonalności kopii zapasowych na poziomie dysku, rozwiązanie Acronis Cyber Protect umożliwia łatwe gromadzenie dowodów cyfrowych, takich jak zrzuty pamięci czy informacje o procesach. Tryb Forensic Mode pozwala na spełnienie wymogów zgodności z przepisami i przeprowadzenie wewnętrznych dochodzeń w szybszy i bardziej efektywny sposób.

Wystawianie faktur VAT - KSeF

Odzyskiwanie danych w bezpiecznej formie

Zapobiegaj powtórnym infekcjom złośliwego oprogramowania przez automatyczną instalację najnowszych aktualizacji, skanowanie systemu i tworzeniu kopii zapasowych z użyciem aktualnych definicji złośliwego oprogramowania. Rozwiązanie Acronis Cyber Protect dba o aktualność zabezpieczeń, zapobiegając przyszłym atakom.

Konto w KSeF

Nieustająca ochrona danych

Rozwiązanie Acronis Cyber Protect zapewnia ochronę nowych danych poprzez monitorowanie każdej zmiany dokonanej w skonfigurowanych aplikacjach i automatyczne tworzenie ich kopii zapasowych na bieżąco. W ten sposób, w razie potrzeby przywrócenia urządzenia z obrazu, ostatnie zmiany nie zostaną utracone.

Specjalne oznaczenia na fakturach

Inteligentne alerty oraz ciągłe monitorowane zagrożeń

Rozwiązanie Acronis Cyber Protection Operation Centers (CPOC) oferuje globalną sieć centrów operacyjnych, które umożliwiają otrzymywanie w czasie rzeczywistym ostrzeżeń dotyczących złośliwego oprogramowania, luk w zabezpieczeniach, katastrof naturalnych i innych globalnych wydarzeń, które mogą wpłynąć na ochronę danych.

Fakturowanie z KSeF

Mapa ochrony danych firmy i raporty zgodności

Dzięki funkcji automatycznej klasyfikacji danych, rozwiązanie Acronis Cyber Protect umożliwia automatyczne przypisywanie ważności do przechowywanych plików, co ułatwia monitorowanie ich ochrony i zapewnienie zgodności z przepisami. System umożliwia również generowanie szczegółowych raportów, które umożliwiają dokładne śledzenie statusu ochrony ważnych plików.

Wystawianie faktur VAT - KSeF

Lokalne oraz globalne wyłączenia z kopii zapasowej

Możesz skanować kopie zapasowe, używając zaawansowanych technologii ochrony przed złośliwym oprogramowaniem opartych na sztucznej inteligencji i heurystyce behawioralnej. Ponadto możesz dodawać wyjątkowe aplikacje, które są używane w Twojej organizacji do białej listy, aby uniknąć fałszywych alarmów.

Specjalne oznaczenia na fakturach

Łatwe aktualizacje

Aby zmniejszyć ryzyko awarii spowodowanych problematycznymi poprawkami, Acronis Cyber Protect wykonuje automatycznie kopię zapasową w formie obrazu przed instalacją najnowszych aktualizacji. Dzięki temu, w przypadku wystąpienia problemów z poprawkami, urządzenie może zostać łatwo przywrócone do ostatniej stabilnej konfiguracji.

Konto w KSeF

Ochrona przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem

Wykorzystaj zaawansowaną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i wirusami, by zabezpieczyć swoje aplikacje, dane i systemy przed cyberatakami. Acronis Cyber Protect to rozwiązanie, które oferuje ci nie tylko proaktywną ochronę, ale także skanery antywirusowe oparte na sztucznej inteligencji, heurystyczne skanery statyczne i behawioralne, dzięki którym wykryjesz zagrożenia takie jak złośliwe oprogramowanie, ransomware oraz cryptojacking w czasie rzeczywistym.

Fakturowanie z KSeF

Dowody w formie cyfrowej

Dzięki funkcjonalności kopii zapasowych na poziomie dysku, rozwiązanie Acronis Cyber Protect umożliwia łatwe gromadzenie dowodów cyfrowych, takich jak zrzuty pamięci czy informacje o procesach. Tryb Forensic Mode pozwala na spełnienie wymogów zgodności z przepisami i przeprowadzenie wewnętrznych dochodzeń w szybszy i bardziej efektywny sposób.

Wystawianie faktur VAT - KSeF

Odzyskiwanie danych w bezpiecznej formie

Zapobiegaj powtórnym infekcjom złośliwego oprogramowania przez automatyczną instalację najnowszych aktualizacji, skanowanie systemu i tworzeniu kopii zapasowych z użyciem aktualnych definicji złośliwego oprogramowania. Rozwiązanie Acronis Cyber Protect dba o aktualność zabezpieczeń, zapobiegając przyszłym atakom.

Konto w KSeF

Nieustająca ochrona danych

Rozwiązanie Acronis Cyber Protect zapewnia ochronę nowych danych poprzez monitorowanie każdej zmiany dokonanej w skonfigurowanych aplikacjach i automatyczne tworzenie ich kopii zapasowych na bieżąco. W ten sposób, w razie potrzeby przywrócenia urządzenia z obrazu, ostatnie zmiany nie zostaną utracone.

Specjalne oznaczenia na fakturach

Inteligentne alerty oraz ciągłe monitorowane zagrożeń

Rozwiązanie Acronis Cyber Protection Operation Centers (CPOC) oferuje globalną sieć centrów operacyjnych, które umożliwiają otrzymywanie w czasie rzeczywistym ostrzeżeń dotyczących złośliwego oprogramowania, luk w zabezpieczeniach, katastrof naturalnych i innych globalnych wydarzeń, które mogą wpłynąć na ochronę danych.

Fakturowanie z KSeF

Mapa ochrony danych firmy i raporty zgodności

Dzięki funkcji automatycznej klasyfikacji danych, rozwiązanie Acronis Cyber Protect umożliwia automatyczne przypisywanie ważności do przechowywanych plików, co ułatwia monitorowanie ich ochrony i zapewnienie zgodności z przepisami. System umożliwia również generowanie szczegółowych raportów, które umożliwiają dokładne śledzenie statusu ochrony ważnych plików.

Wystawianie faktur VAT - KSeF

Lokalne oraz globalne wyłączenia z kopii zapasowej

Możesz skanować kopie zapasowe, używając zaawansowanych technologii ochrony przed złośliwym oprogramowaniem opartych na sztucznej inteligencji i heurystyce behawioralnej. Ponadto możesz dodawać wyjątkowe aplikacje, które są używane w Twojej organizacji do białej listy, aby uniknąć fałszywych alarmów.

Nigdy więcej problemów z bezpieczeństwem, wysokich kosztów i przestojów w Twojej firmie!

Acronis Cyber Protect to zaawansowane rozwiązanie, które oferuje kompleksową ochronę przed cyberzagrożeniami, utratą danych i problemami związanymi z zarządzaniem infrastrukturą IT. W ramach jednego narzędzia, użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanych funkcji antywirusowych, monitorowania zmian w aplikacjach, tworzenia kopii zapasowych oraz automatycznego zarządzania politykami zgodności. Acronis Cyber Protect to nie tylko skuteczna ochrona, ale także narzędzie, które ułatwia zarządzanie infrastrukturą IT i pozwala na szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.

Nowa generacja bezpieczeństwa

Silnik wykrywania zachowań oparty na sztucznej inteligencji w sposób zaawansowany identyfikuje podejrzane aktywności i pozwala na szybkie reagowanie, dzięki czemu organizacje mogą skutecznie zapobiegać atakom typu zero-day.

Tworzenie kopii i odzyskiwanie utraconych danych w sposób niezawodny

Możliwość wykonywania kopii zapasowych pojedynczych plików lub całych systemów, przywracanie danych po awariach oraz gromadzenie metadanych służących do analizy w ramach postępowań dochodzeniowych.

Zarządzanie zintegrowane bezpieczeństwem

Przeprowadzaj skanowanie kopii zapasowych z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi ochrony przed złośliwym oprogramowaniem opartych na sztucznej inteligencji i heurystyce behawioralnej, które pozwolą na dodawanie wyjątkowych aplikacji do białej listy i uniknięcie niepotrzebnych alarmów.

Nowoczesne cyberbezpieczeństwo? Wybierz Acronis Cyber Protect!

Specjalne oznaczenia na fakturach

Ochrona przed aktualnymi zagrożeniami

Fakturowanie z KSeF

Niezawodne kopie zapasowe

Zgodność struktury pliku z wymaganiami KSeF

Kontrola dostępu do danych

Wystawianie faktur VAT - KSeF

Ciągła dostępność do danych

Konto w KSeF

Oryginalność i integralność danych

Połączenie ochrony wielu środowisk

Środowisko fizyczne:

 • Windows Server Essentials
 • Windows Server
 • Linux 

Chmury:

 • Microsoft
 • Amazon EC2
 • G Suite
 • Azure
 • 365

Urządzenie mobilne:

 • Android
 • iPhone
 • iPad

Urządzenie:

 • Windows PC
 • G Suite
 • Azure
 • Mac

Środowiska wirtualne:

 • Red Hat Virtualization
 • Microsoft Hyper-V
 • Oracle VM Server
 • VMware vSphere
 • Citrix XenServer
 • Linux KVM

Aplikacje:

 • Microsoft Active Directory
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft SharePoint
 • Microsoft Exchange
 • Oracle Database

Środowisko fizyczne:

 • Windows Server Essentials
 • Windows Server
 • Linux 

Chmury:

 • Microsoft
 • Amazon EC2
 • G Suite
 • Azure
 • 365

Urządzenie mobilne:

 • Android
 • iPhone
 • iPad

Urządzenie:

 • Windows PC
 • G Suite
 • Azure
 • Mac

Środowiska wirtualne:

 • Red Hat Virtualization
 • Microsoft Hyper-V
 • Oracle VM Server
 • VMware vSphere
 • Citrix XenServer
 • Linux KVM

Aplikacje:

 • Microsoft Active Directory
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft SharePoint
 • Microsoft Exchange
 • Oracle Database

Doradzimy, wdrożymy, przeszkolimy