Cyberbezpieczny Samorząd w Polsce: Program Ochrony Danych i Infrastruktury Lokalnych Władz

W dzisiejszych czasach, kiedy technologia odgrywa kluczową rolę we wszystkich aspektach społeczeństwa, bezpieczeństwo cybernetyczne staje się priorytetem. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorstw czy instytucji państwowych, ale również lokalnych samorządów, które pełnią ważną rolę w zapewnianiu usług publicznych i prowadzeniu działań na rzecz społeczności. W Polsce, aby skutecznie bronić się przed zagrożeniami cybernetycznymi i zabezpieczać wrażliwe dane obywateli, wprowadzono program „Cyberbezpieczny Samorząd”. 

Idea Programu „Cyberbezpieczny Samorząd”

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” to inicjatywa rządowa finansowana z środków Unii Europejskiej mająca na celu wzmocnienie ochrony cyfrowej oraz podniesienie świadomości bezpieczeństwa w obszarze lokalnych samorządów i społeczności. Projekt ten skupia się na dostarczaniu narzędzi, szkoleń i rozwiązań, które pomagają gminom zabezpieczyć swoje systemy, dane i infrastrukturę przed zagrożeniami związanymi z cyberprzestrzenią. Celem „Cyberbezpiecznego samorządu” jest stworzenie bardziej odpornych lokalnych społeczności na współczesne zagrożenia cyfrowe. 

To też istotny krok w kierunku zabezpieczenia wrażliwych danych obywateli i infrastruktury samorządowej przed zagrożeniami cybernetycznymi. Poprzez edukację, technologie ochronne i współpracę, samorządy mogą tworzyć bezpieczniejszą przestrzeń wirtualną, chroniąc tym samym interesy mieszkańców i utrzymując integralność usług publicznych. 

Cele Programu

Głównymi celami programu „Cyberbezpieczny Samorząd” są: 

 1. Ochrona Danych Obywateli: Program ma na celu zapewnienie odpowiednich środków ochrony dla danych osobowych i innych informacji poufnych gromadzonych przez samorządy na rzecz mieszkańców. 
 2. Zapobieganie Atakom Cybernetycznym: Poprzez wdrażanie zaawansowanych technologii i procedur, program dąży do minimalizacji ryzyka ataków takich jak phishing, ransomware czy złośliwe oprogramowanie. 
 3. Podnoszenie Świadomości: Poprzez edukację pracowników i urzędników samorządowych, program ma na celu zwiększenie świadomości na temat zagrożeń cybernetycznych oraz zachęcenie do stosowania najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa. 
 4. Współpraca i Wymiana Informacji: Program promuje współpracę pomiędzy różnymi jednostkami samorządowymi, umożliwiając wymianę informacji na temat zagrożeń oraz skutecznych strategii obronnych. 

Elementy Programu

Program „Cyberbezpieczny Samorząd” obejmuje szereg kluczowych elementów: 

 1. Szkolenia i Edukacja: Program dostarcza szkolenia dla pracowników samorządowych, aby zwiększyć ich świadomość w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz nauczyć ich rozpoznawania podejrzanych sytuacji i zachowań online. 
 2. Zarządzanie Dostępami: Wprowadza procedury zarządzania dostępami do systemów i danych, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i minimalizować ryzyko wewnętrznych zagrożeń. 
 3. Technologie Ochronne: Program zachęca do wdrożenia zaawansowanych narzędzi ochronnych, takich jak firewall, antywirusy, systemy wykrywania intruzów oraz oprogramowanie do monitorowania. 
 4. Plan Reagowania na Incydenty: Samorządy są zobowiązane do tworzenia planów reagowania na potencjalne incydenty cybernetyczne, aby w razie ataku móc szybko i skutecznie zareagować. 
 5. Współpraca z Ekspertami: Program zachęca samorządy do współpracy z ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa, aby korzystać z wiedzy specjalistów w dziedzinie ochrony przestrzeni wirtualnej. 

Finansowanie

Jednostki Samorządu Terytorialnego będą korzystać z dofinansowania w postaci grantu. Dla Gmin, zakres wsparcia grantowego będzie wynosił od 200 000 PLN do 850 000 PLN. W przypadku Powiatów, dofinansowanie grantowe wynosić będzie maksymalnie 850 000 PLN. Samorządy Wojewódzkie również otrzymają wsparcie w formie grantu, z maksymalną kwotą dofinansowania wynoszącą 850 000 PLN

Szeroki Wachlarz Usług Bezpieczeństwa

Nasza oferta obejmuje szeroki zakres usług związanych z cyberbezpieczeństwem, które mogą być dostosowane do potrzeb klienta: 

 1. Audyt Bezpieczeństwa: Przeprowadzamy kompleksowe audyty infrastruktury, systemów i aplikacji, aby zidentyfikować ewentualne podatności i słabe punkty. 
 2. Testy Penetracyjne: Testujemy rzeczywistą odporność infrastruktury na ataki, pomagając klientom zrozumieć, jakie są ich ryzyka i gdzie istnieją potencjalne luki w zabezpieczeniach. 
 3. Szkolenia z Bezpieczeństwa: Organizujemy szkolenia i warsztaty dla pracowników, które pomagają zwiększyć ich świadomość i umiejętności w zakresie rozpoznawania zagrożeń cybernetycznych. 
 4. Monitorowanie Zagrożeń: Dostarczamy narzędzia i rozwiązania do ciągłego monitorowania aktywności sieci oraz wykrywania potencjalnych incydentów. 
 5. Reagowanie na Incydenty: Wdrażamy plany reagowania na incydenty oraz zapewniamy wsparcie w przypadku ataków, aby zminimalizować ich skutki. 
 6. Zarządzanie Ryzykiem: Pomagamy klientom w identyfikacji, ocenie i zarządzaniu ryzykiem cybernetycznym. 

Partnerstwo w Cyberbezpieczeństwie: W jaki sposób Penta może wzmocnić Twoje bezpieczeństwo ?

W odpowiedzi na wyżej wymienione wyzwania, Penta ma zaszczyt oferować ekspertyzy i usługi w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, aby w pełni wesprzeć naszych klientów w ochronie ich wartościowych danych i poufnych informacji. 

Naszym celem nie jest jedynie świadczenie usług, ale działanie jako długoletni partner naszych klientów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Współpraca z Penta oznacza dostęp do naszej wiedzy eksperckiej, doświadczenia i zaawansowanych narzędzi, które pomagają w identyfikacji i eliminacji zagrożeń.  

Oferujemy indywidualne podejście, szeroki wachlarz usług i ekspertyzę potrzebną do wzmocnienia ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi. Działamy jako zaufany partner, pomagając naszym klientom budować solidne fundamenty bezpieczeństwa, które pozwalają skoncentrować się na rozwoju ich działalności. Przeprowadzamy dogłębną analizę infrastruktury, procesów biznesowych i typów przechowywanych danych, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia i słabości. To pozwala nam opracować spersonalizowany plan działania, który skupia się na priorytetach klienta. 
Przekonaj się i skontaktuj się z nami ! 

Porozmawiaj z konsultantem

Klaudia Michalak
Klaudia Michalak
Usługi IT dla Biznesu
601 864 588 Klaudia.Michalak@penta.com.pl

Nasz zespół pozostaje do Twojej dyspozycji w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Skontaktuj się z nami