Case Study dla branż

Przyjrzyj się tym projektom, które zrealizowaliśmy i poznaj koncepcje, które warto wdrożyć w swojej firmie.

Motoryzacja

Po wielu latach stagnacji branża ponownie przeżywa rozkwit, co za tym idzie rosną również jej wymagania w zakresie systemów IT. Specyfika branży wymusza integrację wielu rozproszonych rozwiązań związanych z operacyjnym funkcjonowaniem salonów sprzedaży.

PROBLEMY:

 • Delegowane odgórnie (przez producenta) parametry pracy dla działów księgowych.
 • Zewnętrzne rozwiązania w zakresie systemów handlowych i sprzedażowych zintegrowane z systemami obsługi serwisu.
 • Konieczność raportowania do producentów, różne wymagania w zakresie układu danych oraz formatu plików.
ROZWIĄZANIE:

Parametryzujemy systemy zgodnie z wymaganiami producentów (parametryzacja planu kont). Przeprowadzamy integrację systemów zewnętrznych z rozwiązaniami Sage. Projektujemy i wdrażamy raporty zgodne z wymaganiami producentów lub implementujemy gotowe rozwiązania autorskie.

UŻYTE PRODUKTY:

Budownictwo i produkcja

Jak ryba w wodzie – tak właśnie czujemy się w branży, w której posiadamy ponad 20 letnie doświadczenie. Potężny rozwój budownictwa w Polsce wymusił na nas konieczność podążania za szybkimi zmianami, dzięki czemu posiadamy realną wiedzę o rynku budowlanym i produkcyjnym oraz szersze spojrzenie na specyfikę branż.

Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt wdrożeń systemów zarządzania Symfonia i Symfonia ERP, uzupełniając je o dedykowane dla branży budowlanej i produkcyjnej rozwiązania, w tym programy kosztorysowania robót budowlanych Norma i systemy planowania Microsoft Project oraz dedykowane dla branży produkcyjnej systemy wsparcia produkcji.

Każde wdrożenie wymagało gruntownej analizy potrzeb, określenia celów i przeprowadzenia go w okresie najspokojniejszym dla branży.

PROBLEMY:

 • Ujęcie projektowe. Specyfika branży wymaga gromadzenia szerokiej liczby danych w projektach, które następnie poddawane są szczegółowej analizie przez działy księgowe oraz zarządy firm. Wymusza to specyficzną konfigurację systemów.
 • Konieczność integracji z systemami produkcyjnymi.
ROZWIĄZANIE:

Podejmując się wdrożenia w firmie budowlanej, jednocześnie bazując na wcześniej wdrażanych rozwiązaniach, potrafimy sprawnie zaimplementować stosowane już rozwiązania w zakresie konfiguracji systemów finansowo-księgowych, uzupełniając je o specyficzne dla klienta wymagania. Pozwala to np. na stosowanie ujęcia projektowego, czyli szczegółowego rozliczania kosztów budów.

Dzięki posiadaniu w ofercie systemów wspomagania produkcji dla budownictwa wdrażamy rozwiązania kompleksowe, w pełni zintegrowane ze sobą.

Finanse i rachunkowość

Zmieniające się przepisy prawa podatkowego stawiają ten sektor w wyjątkowo trudnej pozycji, gdyż obsługując liczne podmioty gospodarcze znajomość bieżących przepisów jest kluczowym elementem ich profesjonalnej obsługi. Tym samym wymagania branży koncentrują się na sprawnym dostarczaniu informacji o zmianach w produktach IT, zwłaszcza tych dotyczących bezpośredniego przetwarzania dokumentacji podatkowej.

PROBLEMY:

 • Częste zmiany przepisów podatkowych
 • Duże ilości dokumentów źródłowych
 • Terminy podatkowe
 • Dostępność danych podatkowych dla Klientów biur
ROZWIĄZANIE:

Stale monitorujemy przepisy, a w przypadku ich zmiany śledzimy kalendarz wydań nowych wersji oprogramowania i sprawnie dostarczamy je do klienta. Wdrażamy rozwiązania do skanowania dokumentów oraz automatyzujące procesy ich dekretacji w systemach. Podwyższamy parametry umowy w okresach newralgicznych (terminy podatkowe), gwarantując jeszcze szybszy czas reakcji. Udostępniamy klientom biur rachunkowych dane poprzez systemy zewnętrzne, wspierające systemy księgowe.

Handel i usługi

Handel i usługi to od lat wiodąca branża nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. W sektorze tym znajdują się tysiące drobnych przedsiębiorstw dokonujących prostego obrotu gospodarczego w zakresie dostawy produktów, ewentualnie rozszerzonej o usługi z nimi powiązane. Posiadamy ogromne doświadczenie w dostosowywaniu produktów IT do potrzeb właśnie tej branży.

PROBLEMY:

 • Szczególne wymagania w zakresie właściwości systemów handlowych – magazyn i sprzedaż
 • Integracje z systemami dużych sieci handlowych (Castorama, Media Markt, Lidl itp.)
 • Duża ilość odbiorców – kłopoty z zarządzaniem bazą kontrahentów
ROZWIĄZANIE:

Dzięki doświadczonej kadrze wdrożeniowców ze znajomością specyfiki branży szybko i sprawnie lokalizujemy potrzeby klienta i implementujemy je w systemach handlowych. Dostarczamy gotowe rozwiązania autorskie oraz pozostajemy w gotowości do tworzenia rozwiązań dedykowanych, uzupełniających specyficzne wymagania klienta. Integrujemy systemy handlowe z rozwiązaniami CRM.

UŻYTE PRODUKTY:

Doradzimy, wdrożymy, przeszkolimy