Audyt informatyczny

Zaprowadź ład i porządek we wszystkich elementach swojego systemu IT

Audyt informatyczny

Co to jest audyt IT?

Audyt informatyczny polega przede wszystkim na przeprowadzeniu analizy i dokonaniu oceny funkcjonowania systemów informatycznych oraz rozwiązań technologicznych w danej organizacji. Podejmowane działania mogą różnić się w zależności od celu audytu.

Ocena systemu informatycznego może być całościowa bądź oscylować jedynie wokół wybranych obszarów wskazanych przez organizację. Audyt infrastruktury IT polega na przeprowadzeniu inwentaryzacji infrastruktury IT, czyli posiadanego oprogramowania, firmowego sprzętu oraz środowiska IT.

Inwentaryzacji podlegają wszelkie rozwiązania technologiczne wykorzystywane w organizacji. Audyt bezpieczeństwa IT umożliwia natomiast wskazanie możliwych zagrożeń i ma na celu ich eliminację. W rezultacie realnie wpływa na wzrost bezpieczeństwa posiadanych przez Ciebie danych.

Z kolei audyt legalności oprogramowania polegana sprawdzeniu legalności oprogramowania zainstalowanego na posiadanych urządzeniach. Poprzez jego przeprowadzenie zyskujesz gwarancję, że Twoja organizacja funkcjonuje zgodnie z obowiązującym prawem.

Audyt infrastruktury IT (inwentaryzacja)

Audyt infrastruktury polega na inwentaryzacji wykorzystywanego oprogramowania, sprzętu firmowego oraz środowiska IT.

Ewidencji podlega wszystko, co zostało rozdysponowane wśród użytkowników oraz między działy, z uwzględnieniem aplikacji, serwerów, drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, a także materiałów eksploatacyjnych. Audyt pozwala na dostarczenie informacji w kwestii rodzajów, typów oraz stanie funkcjonowania posiadanych urządzeń.

Podczas audytu z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, weryfikacji podlega konfiguracja danego sprzętu. W rezultacie możemy określić stan urządzeń firmowych oraz dokonać niezbędnych ulepszeń.

Audyt bezpieczeństwa IT

Audyt bezpieczeństwa IT to szereg czynności polegający na sprawdzeniu posiadających zabezpieczeń. Działania umożliwiają wykrycie i usunięcie wszelkich potencjalnych zagrożeń znajdujących się w systemie informatycznym danej organizacji.

W rezultacie wpływają na poprawę skuteczności zarządzania ryzykiem oraz wzrost bezpieczeństwa przechowywanych danych. Zakres audytu obejmuje różne aspekty firmy - w tym bezpieczeństwo informacji, sieci, czy aplikacji. Audyt bezpieczeństwa IT pozwala zatem na uzyskanie szczegółowej oceny posiadanych rozwiązań oraz wskazanie obszarów wymagających poprawy.

Audyt legalności oprogramowania

Audyt legalności oprogramowania polega ocenie legalności oprogramowania wykorzystywanego w danej organizacji. Opiera się na weryfikacji liczby wykorzystywanych programów na firmowych urządzeniach w stosunku do zakupionych licencji. Nasi specjaliści dokonają oceny legalności systemów zainstalowanych na urządzeniach firmowych oraz skupią się wykryciu oprogramowanie nielegalnego.

W trakcie audytu dokumenty porównywane są ze stanem faktycznym, co pozwala m.in. na uniknięcie możliwych kar finansowych będących efektem korzystania z nielegalnego oprogramowania. Poprzez audyt legalności oprogramowania zyskasz pewność, że Twoja firma działa zgodnie z obowiązującym prawem, a także unikniesz konsekwencji wynikających z ewentualnych nieprawidłowości.

Kiedy wykonać audyt informatyczny?

Audyt informatyczny nie jest obligatoryjny, ale jest zalecany, ponieważ w znacznym stopniu umożliwia dokonanie wyboru adekwatnych środków bezpieczeństwa danych. Rekomendowane jest zatem wykonywanie audytu minimum raz w ciągu roku w danym zakresie.

Audyt informatyczny warto ponadto przeprowadzić w sytuacji, kiedy chcemy zmienić obecny system informatyczny lub dokonać wdrożenia nowego rozwiązania, które będzie wymagało integracji z posiadanymi narzędziami. Pozwala ocenić poziom bezpieczeństwa przechowywanych danych i wpłynąć na jego poprawę. Odpowiednio przeprowadzone działania umożliwiają także optymalizację kosztów utrzymania infrastruktury oraz zwiększenie wydajność posiadanych systemów informatycznych. Audyt IT jest ponadto szczególnie użyteczny, kiedy chcemy zmienić dostawcę usług lub ocenić jakość oprogramowania dostarczanego przez firmę zewnętrzną.

Co może się stać, jeśli audyt nie zostanie przeprowadzony na czas?

Audyt nie stanowi czynności jednorazowej. Powinien on być przeprowadzany regularnie i ustalany z odpowiednim wyprzedzeniem. Takie podejście umożliwia szczegółowe zaplanowanie szeregu czynności służących odpowiedniemu przygotowaniu procesu.

Brak w porę podjętych działań może przyczynić się do wystąpienia błędów w posiadanych systemach informatycznych oraz prowadzić do wycieku danych. Poważniejsze awarie mogą skutkować obniżeniem wydajności posiadanych rozwiązań, a nawet wydatkami ponoszonymi na likwidację ich konsekwencji, czy kosztami wynikającymi z naruszeń ochrony danych.

Dlaczego Penta?

Posiadamy bogate doświadczenie w przeprowadzaniu audytów informatycznych, które zdobyliśmy poprzez świadczenie usług w ramach programu Microsoft Software Asset Managament (SAM). Do tego elitarnego grona firm należało kilkadziesiąt organizacji w Polsce.
Jest to oficjalne potwierdzenie najwyższych kompetencji naszych specjalistów, a dla Twojej firmy gwarancja sprawnego przeprowadzenia audytu i jego wiarygodnego wyniku. W ramach audytu przedstawiamy przedstawimy ponadto propozycje zmian, które warto wprowadzić, aby zwiększyć efektywność działania analizowanych rozwiązań.

Potrzebujesz pomocy przy wyborze ?

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jeszcze tego samego dnia!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Penta Sp. z o.o. w celach odpowiedzi na poniższe zgłoszenie, w tym na przesłanie przez Penta Sp. z o.o. informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). *

  Porozmawiaj z konsultantem

  Klaudia Michalak
  Klaudia Michalak
  Usługi IT dla Biznesu
  601 864 588 Klaudia.Michalak@penta.com.pl

  Nasz zespół pozostaje do Twojej dyspozycji w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

  Skontaktuj się z nami