Sekocenbud

Sekocenbud – Kwartalny informator o cenach w budownictwie

Sekocenbud, to najpopularniejsza  na polskim rynku budowlanym baza cen RMS od OWEOB Promocja. Biuletyny zawierają krajowe ceny minimalne, maksymalne i średnie materiałów instalacyjnych, budowlanych i elektrycznych jak również ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu. Dodatkowo obejmują informacje o stawkach robocizny kosztorysowej i cenach najmu sprzętu budowlanego. Co więcej, Sekocenbud umożliwia import cenników z płyty, wprost do popularnych programów kosztorysowych. W rezultacie usprawnisz swoje codzienne działania poprzez szybki dostęp do pełnej wiedzy w konkretnych kategoriach.

Dostępne katalogi cen Sekocenbud

Porównaj ofertę cenników a następnie  zamów wybrane przez siebieinformatory.

  • Informacje kwartalne RMS

Zestaw składa się z czterech, kwartalnie wydawanych zeszytów:
– IMB – Informacja o cenach materiałów budowlanych
– IMI – Informacja o cenach materiałów instalacyjnych
– IME – Informacja o cenach materiałów elektrycznych
– IRS – Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego

Informacje kwartalne RMS mogą być stosowane do sporządzania kalkulacji metodą szczegółową i rozliczeń w kosztorysach powykonawczych.  Stanowią także podstawę do negocjowania cen i stawek w postępowaniu bezprzetargowym. Dlatego właśnie Sekocenbud jest  najczęściej wykorzystywaną bazą cenową do sporządzania kosztorysów.

  • Biuletyny cen robót

Zestaw składa się z pięciu, kwartalnie wydawanych zeszytów:
– BRZ – Biuletyn cen robót ziemnych-inżynieryjnych
– BRB – Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych
– BRI – Biuletyn cen robót instalacyjnych
– BRE – Biuletyn cen robót elektrycznych
– BRR – Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych

Biuletyny cen robót Sekocenbud pozwalają na sporządzanie metodą uproszczoną kalkulacji, kosztorysów inwestorskich i ofertowych. Służą także do szacowania wartości obiektów w podejściu kosztowym, w zakresie robót ujętych w biuletynie. Usprawniają również analizy i porównania cen jednostkowych, szacowanie wartości obiektów, jak też  waloryzacji cen robót.

  • Biuletyny scalone

Zestaw składa się z trzech, kwartalnie wydawanych zeszytów:
– BCA – Biuletyn cen asortymentów robót
– BCD – Biuletyn cen robót drogowych i mostowych
– BCP – Biuletyn cen robót przygotowawczych

Biuletyny cen robót scalonych Sekocenbud mogą być wykorzystywane natomiast do sporządzania kalkulacji metodą uproszczoną. Są ponadto stosowane do przygotowywania kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz do rozliczeń robót budowlanych. Znajdują także zastosowanie przy opracowywaniu wniosków o dotacje, waloryzacji wynagrodzeń kontraktowych, szacowania szkód majątkowych i wartości nieruchomości.

  • Biuletyny zagregowane

Zestaw biuletynów zagregowanych składa się z wydawanych kwartalnie:
– BCO – Biuletyn cen obiektów budowlanych (cz. I – obiekty kubaturowe, cz. II – obiekty inżynieryjne)
– Klasyfikacja Obiektów (jako załącznik do BCO cz. I i II)
– BCM – Biuletyn cen modernizacji i remontów
– WKI – Wartość kosztorysowa inwestycji

Biuletyny zagregowane Sekocenbud przeznaczone są do wycen na wysokim poziomie scalenia. Wykorzystywane są także do waloryzacji kontraktów, szacowania wartości odtworzeniowej nieruchomości, podobnie jak analiz ekonomicznych i projektowych (w ujęciu kosztowym).

  • Wydawnictwa waloryzacyjno-regionalne

Zestaw składa się z:
– BCR – Biuletyn cen regionalnych w budownictwie (kwartalnik)
– ZWW – Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne (kwartalnik)
– Błyskawica (miesięcznik)

Wydawnictwa waloryzacyjno-regionalne Sekocenbud to z kolei użyteczne narzędzie do waloryzacji kontraktów oraz przeceny, czy przeszacowania wartości robót i obiektów budowlanych. Prognozy dotyczą okresu trzech kwartałów i pozwalają na uwzględnienie ryzyka inflacyjnego w budżetach inwestycji, a także przy kontraktach rozliczanych w sposób ryczałtowy.

 

Zapoznaj się z bogatą ofertą oprogramowania dla budownictwa a także biuletynów cen Sekocenbud oraz innych w naszym sklepie internetowym Kosztorys.pl.

powrót

Poznaj kluczowe korzyści

 

  • Aktualność

Ceny i wskaźniki cenowe dla budownictwa są publikowane w Sekocenbud w odstępach kwartalnych. Cenniki ponadto są dostępne w wydaniu broszurowym i elektronicznym.

Z Sekocenbud masz dostęp do zawsze aktualnych i wiarygodnych informacji o cenach w budownictwie.

  • Wiarygodność

Wydawnictwa Sekocenbud obecne są na rynku Polskim od roku 1987. Firma od lat jest niekwestionowanym krajowym liderem w dziedzinie gromadzenia, przetwarzania i publikowania informacji o cenach w budownictwie.

Dlatego postaw na sprawdzone rozwiązania od najlepszego dostawcy.

 

  • Szerokie spektrum zastosowań

Biuletyny cenowe Sekocenbud obejmują informacje kwartalne RMS, biuletyny cen robót, biuletyny scalone, biuletyny zagregowane jak również wydawnictwa waloryzacyjno-regionalne.

Doradzimy, wdrożymy, przeszkolimy