Symfonia Zarządzanie Produkcją

Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją – wsparcie procesu produkcji na każdym etapie

Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją to doskonałe rozwiązanie dla branży produkcyjnej. Program umożliwia zarządzanie technologiami, planami produkcyjnymi, zleceniami produkcyjnymi, maszynami i gniazdami roboczymi, czasem pracy, materiałami i surowcami, półproduktami, odpadami i stratami technologicznymi. Usprawnia pracę działów: planowania, produkcji, logistyki (zakupy, magazyny), sprzedaży oraz działu księgowego. Oprogramowanie ponadto obsługuje zadania operacyjne w pełnym zakresie wymagań stawianych systemom do zarządzania i planowania potrzeb oraz zasobów materiałowo-produkcyjnych przedsiębiorstwa. Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją
zapewni Twojej firmie wyższą wydajność oraz optymalizację kosztów procesu produkcji dlatego wybierz to rozwiązanie i dostosuj je do potrzeb swojej firmy tak aby kontrolować działalność produkcyjną jeszcze efektywniej.

 

Funkcjonalności Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją

Rozwiązanie Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją to liczne udogodnienia, które znacznie usprawniają wykonywane czynności. Poznaj kluczowe funkcjonalności oprogramowania.

  • Ewidencja kart technologicznych

Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją pozwala na definiowanie norm w postaci kart technologicznych, uwzględniając w specyfikacji materiałowej użycie równoważnych konstrukcyjnie surowców (zamienników), a także na operacje technologiczne, odpady oraz produkcyjne straty technologiczne. Rozwiązanie umożliwia również tworzenie zmiennych wariantów (rewizji) receptur do tego samego wyrobu. Karta technologiczna agreguje dane projektowe dotyczące m.in. parametrów produkcyjnych wyrobu, takich jak: typ wyrobu (wyrób gotowy, półprodukt, inne), precyzja, pracochłonność, wielkość szarży wyrobu, wielkość partii wyrobu. Zebrane w karcie technologicznej dane służą do symulacji kosztu wytworzenia produktu.

  • Planowanie i przygotowanie produkcji

Z wykorzystaniem oprogramowania utworzysz ponadto plany produkcyjne, w których zdecydujesz zarówno o ilości wyrobu, jak i technologii produkcji. Co więcej, rozwiązanie umożliwia tworzenie wielu typów planów produkcyjnych wraz z możliwością wstępnego sprawdzenia stanów magazynowych oraz uzyskania bilansu brakujących składników przed wygenerowaniem zleceń produkcyjnych i przystąpieniem do realizacji. Oprogramowanie pozwala także na przygotowanie planu produkcji zgodnie ze strategią produkcyjną, czyli w oparciu o zamówienia klientów lub na zapas. Ponadto użytkownicy mogą także dokonywać weryfikacji statusu zaawansowania zlecenia produkcyjnego, a handlowcy śledzić stan realizacji zamówienia od klienta.

  • Elastyczne zarządzanie technologiami

Rozwiązanie umożliwia obsługiwanie wielu kart technologicznych do jednego kodu towarowego. Co więcej możesz przypisać kartę technologiczną do wydziału produkcyjnego, czy uzyskać dostęp do dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej w formie plików graficznych. Zaprojektujesz także proces technologiczny, korzystając z wielopoziomowej obsługi technologii zarówno wyrobów gotowych, jak i półproduktów, z zastosowaniem surowców (lub ich równoważnych konstrukcyjnie zamienników) lub półproduktów. Ponadto w prosty sposób stworzysz nowe receptury na podstawie wzorców.

  • Realizacja produkcji

Wybierając rozwiązanie Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją zyskasz możliwość łatwego rozliczenia i ewidencji surowców, półproduktów i wyrobów gotowych. Co więcej dokonasz rejestracji i ewidencji szarży oraz partii produkcyjnej. Ponadto zarejestrujesz czas wykonywania operacji technologicznej, a także zmodyfikujesz zlecenie w zakresie składu surowców oraz materiałów. Ewidencję możesz prowadzić w module Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją lub bezpośrednio na hali w module Symfonia ERP Panele Meldunkowe. Rozwiązanie umożliwia także zameldowanie wykonania (statusu) operacji technologicznej, części lub całości zlecenia produkcyjnego z informacją o ilości wyrobów wadliwych, tzw. braków, w czasie rzeczywistym. W edytorze wydruków też możesz przygotować i wydrukować etykiety na produkty, opakowania zbiorcze i logistyczno-transportowe.

  • Łańcuch dostaw i zamienniki 

Z Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją możesz przeprowadzić symulację zapotrzebowania na surowce, materiały oraz przygotować i zrealizować zamówienia własne na brakujące towary. Wszystko w oparciu o aktualne stany we wszystkich magazynach, rezerwacje w magazynach, produkcję w toku, przyjęte zamówienia. W razie konieczności, będziesz mieć możliwość stosowania zamienników surowców i półproduktów w technologiach.

  • Raportowanie i optymalizacja 

Symfonia Zarządzanie Produkcją pozwala także na tworzenie własnych, indywidualnych raportów związanych z procesem produkcyjnym dostosowanym do potrzeb firmy. Z wykorzystaniem rozbudowanego edytora utworzysz wydruki w systemie wraz z możliwością ich eksportu w standardowych formatach: pdf, doc, xls, xml. Przykładowe raporty załączone do programu to: realizacja zamówień klientów, status zaawansowania zleceń produkcyjnych, efektywność pracowników, efektywność maszyn, bilans surowcowo-materiałowy, bilans możliwości produkcyjnych.

  • Rozliczenie produkcji i harmonogramowanie
Korzystając z Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją dokonasz ponadto rozliczenia ilościowego oraz wartościowego produkcji, a także rozliczenia strat technologicznych. Oprogramowanie ponadto umożliwia zarządzanie kartami pracy oraz gospodarką odpadami produkcyjnymi. Masz także możliwość sprawnego zarządzania harmonogramowaniem operacji technologicznych, zleceń oraz maszyn wraz z ich alokacją. System pozwala również na zarządzanie zleceniami z poziomu wykresu Gantta oraz automatyczną optymalizację harmonogramu planu, czy ręczne modyfikacje zgodnie z potrzebami planisty.

 

Co dalej?

Nasz doradca handlowy kompleksowo przedstawi informacje na temat systemów Symfonia w tym Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją oraz szczegółowo zaprezentuje korzyści płynące z wyboru poszczególnych opcji. Skorzystaj z naszego doświadczenia, abyś świadomie wybrał rozwiązanie najlepiej odpowiadający wymaganiom Twojej firmy.

Zapoznaj się z pełną ofertą programów Symfonia w naszym sklepie internetowym.

powrót

Poznaj kluczowe korzyści

 

  • Oszczędność

Zyskujesz wyższą wydajność przy mniejszych kosztach operacyjnych. Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją pozwala na optymalizację kosztów procesu produkcyjnego oraz wpływa na poprawę jego efektywności. W konsekwencji zyskujesz bezpośredni wpływ na rentowność swojej firmy. Rozwiązanie umożliwia także zarządzanie kluczowymi etapami procesu wytwórczego, m.in.: ustalanie technologii, planowanie procesu, harmonogramowanie, rozliczanie oraz raportowanie. W rezultacie nie tylko obniżysz koszt, ale także podniesiesz efektywność zarządzania produkcją.

 

  • Elastyczność

Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją stanowi znaczące wsparcie nie tylko dla pracowników działu produkcji, ale także sprzedaży, logistyki i księgowości. Rozwiązanie realnie usprawnia pracę poszczególnych działów, a także czyni ich działania bardziej efektywnymi poprzez zarządzanie procesami produkcyjnymi, obsługę wielu zleceń produkcyjnych oraz planowanie potrzeb produkcyjnych. Wybierz odpowiedni pakiet, aby maksymalnie dostosować funkcjonalności oprogramowania do specyfiki branży czy prowadzonej działalności.

 

  • Dostępność

Dostęp do dokumentów oraz najważniejszych informacji posiadasz zawsze –  24 h 7 dni w tygodniu. Wszystkie dane znajdują się w jednym archiwum, zatem zawsze posiadasz aktualną wersję dokumentacji technicznej i technologicznej. Zyskujesz natychmiastowy dostęp do informacji dla handlowców o bieżącym statusie realizacji zlecenia oraz możliwym terminie realizacji nowego zamówienia. Co więcej, system posiada szerokie spektrum rozwiązań analitycznych. Zwiększ efektywność swojego zespołu poprzez świadome zarządzanie i intuicyjny dostęp do rzeczowych informacji.

Doradzimy, wdrożymy, przeszkolimy