Symfonia Mobilny Handel

Symfonia Mobilny Handel – w pełni zintegrowany dodatek do Symfonia ERP Handel

Aplikacja Symfonia Mobilny Handel, to rozwiązanie o szerokim spektrum funkcjonalności, stanowiące odpowiedź na potrzeby handlowców wykonujących swoją pracę mobilnie u klienta. Co ważne, Symfonia Mobilny Handel to rozwiązanie innowacyjne, dostępne z poziomu smartfona. Narzędzie znajduje szczególne zastosowanie wśród osób zajmujących się sprzedażą w terenie. Mobilny handel to przede wszystkim dostęp do wszelkich informacji w czasie rzeczywistym. Pozwala na płynny przepływ informacji między handlowcami a pozostałymi pracownikami. przez co ułatwia koordynację pracy działów sprzedaży. Aby okazać się lepszym od konkurencji trzeba reagować szybciej, wiedzieć więcej, a do tego niezbędne są innowacyjne narzędzia. Jako rozwiązanie nasuwa się idea mobilnego urządzenia znajdującego szerokie zastosowanie w wielu obszarach działania.

Poznaj najciekawsze funkcjonalności

Rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel zintegrowane z systemem Symfonia ERP Handel, to liczne udogodnienia, które znacznie usprawniają wykonywane czynności. Poznaj kluczowe funkcjonalności aplikacji Symfonia Mobilny Handel.

 • Pewność działania w różnym środowisku

Symfonia Mobilny Handel działa na urządzeniach z systemem Android. Jest w pełni zintegrowane z systemem Symfonia ERP Handel. Narzędzie umożliwia dwa tryby pracy w aplikacji mobilnej: online i offline.

 • Praca handlowców na odbiorcach

Praca na odbiorcach oznacza, że każdy kontrahent na wymiarze ma przypisanego handlowca oraz płatnika. Handlowcy mają przypisanych kierowników, a także pracują na przypisanych do siebie kontrahentach. Dane o kontrahentach udostępniane są wyłącznie dedykowanym opiekunom handlowym. Zamówienia składane są na odbiorców, a system automatycznie ustala nabywcę/płatnika. Odbiorcom można przypisać dodatkowe wymiary takie jak kanały sprzedaży (hurt, detal).

 • Planowanie parzystych i nieparzystych tygodni pracy

Handlowiec może zaplanować swoją pracy z poziomu aplikacji mobilnej na dwa tygodnie: parzyste oraz nieparzyste. Ułożona trasówka jest przekazywana do akceptacji kierownika w systemie Symfonia ERP Handel. Kierownik może odrzucić daną trasówkę lub wprowadzić swoje zmiany i przesłać modyfikacje handlowcowi. Handlowiec także może wprowadzać zmiany w planie pracy, które obowiązują po akceptacji kierownika od następnego dnia roboczego. Istnieje możliwość, (po modyfikacji odpowiednich ustawień) wprowadzenia automatycznej akceptacji trasówek przesyłanych przez handlowców.

 • Trasówki – czyli u którego odbiorcy danego dnia ma pojawić się handlowiec

Trasówka służy do określenia godziny i planowanego czasu wizyty u klienta. Aplikacja mobilna na podstawie zaplanowanych wizyt wyświetla handlowcowi jak zbudowany jest jego plan pracy w danym dniu. Z poziomu trasówki, wybierając kontrahenta ustawionego na daną godzinę, handlowiec ma możliwość podjęcia akcji: handlowej (złożenie zamówienia), marketingowej (udokumentowanie wizyty zdjęciami), a także otwarcia oraz zamknięcia wizyty.

 • Otwieranie i zamykanie dni oraz wizyt

Użytkownik może otworzyć dzień wyłącznie w sytuacji, gdy zamknął wszystkie wizyty z dnia poprzedniego. Podczas otwierania wizyty u kontrahenta zapisywana jest lokalizacja handlowca, czas wykonania operacji oraz stan licznika – analogiczne dane są zapisywane przy zakończeniu wizyty.

 • Udokumentowanie nieplanowanych wizyt

Istnieje także możliwość obsługi wizyt u odbiorców, którzy nie znajdują się w planie trasówki na dany dzień. W takiej sytuacji handlowiec może skorzystać z opcji umożliwiającej przeszukiwanie kontekstowo wszystkich swoich kontrahentów i z tego poziomu wykonać odpowiednią akcję handlową lub marketingową.

 • Składanie zamówień obcych

Podczas składania zamówienia handlowiec oznacza w jakiej formie kontrahent złożył zamówienie osobiście, telefonicznie). Ponadto wskazuje rodzaj cen, rodzaj płatności, rodzaj dostawy, datę i godzinę dostawy. Handlowiec wybiera, czy dostawa ma być realizowana przez centralę czy przez dystrybutora (magazyny zewnętrzne). Rozwiązanie umożliwia zautomatyzowanie wymiany informacji z dystrybutorami. Pracownik wybiera także produkty, podaje ich ilość i cenę (jeżeli posiada takie uprawnienia) oraz wprowadza ewentualne uwagi do zamówienia. Handlowiec ponadto wskazuje, czy do danego produktu wystawić fakturę, paragon czy oznaczyć go jako gratis. Następnie wysyła zamówienie online do centrali. Istnieje także możliwość pracy w trybie offline (przy braku połączenia z centralą). W takiej sytuacji zamówienie jest buforowane i wysyłane w momencie odzyskania połączenia z centralą.

 • Towary

W Symfonia ERP Handel kierownik może oznaczać, które z towarów mogą trafić do sprzedaży poprzez aplikację mobilną. Ponadto poprzez system przekazuje stan handlowy do aplikacji mobilnej. W programie Symfonia ERP Handel ma także możliwość ustawienia obrazów do towarów, które użytkownik może następnie wyświetlić w aplikacji mobilnej. Może również dokonać kategoryzacji towarów. Zostaną one wyświetlone w aplikacji w odniesieniu do ustalonych grup. Handlowiec może sprawdzić bezpośrednio z poziomu aplikacji aktualny stan towarów do sprzedaży.

 • Akcje marketingowe – budowanie relacji, zdjęcia przed i po wizycie

Funkcjonalność ta pozwala zadbać o odpowiednie zaprezentowanie produktu w punktach sprzedaży. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy produkty są wystawiane na dodatkowych regałach oznaczonych logiem producenta. Zapobiega to umieszczaniu przez pracowników sklepów produktów konkurencji na niewłaściwych półkach. Dodatkowo pozwala na udokumentowanie rzeczywistego dostarczenia np. dodatkowych regałów do danego sklepu. Handlowcy mogą na początku wizyty zrobić zdjęcie towarów na półce, następnie dokonać wypakowania nowych towarów, skorygować ich ułożenie, a ostatecznie udokumentować wykonaną pracę kolejnym zdjęciem.

 • Przeglądanie faktur

Aplikacja mobilna umożliwia handlowcowi podgląd oraz wydruk nieopłaconych faktur swoich odbiorców, odfiltrowanie dokumentów przeterminowanych od jeszcze terminowych, a także prezentacje stanu rozliczenia dokumentów.

 • Windykacja należności 

Wraz z przeglądaniem faktur, użytkownicy mają także możliwość ich windykacji. Co oznacza przyjmowanie wpłat gotówkowych na poczet nieopłaconych faktur. System umożliwia drukowanie na drukarce przenośnej dokumentu KP, który jest jednocześnie wystawiany w Symfonia ERP Handel. Jeżeli występują problemy podczas połączenia z Internetem, KP dostanie numer lokalny u danego handlowca, a synchronizacja danych nastąpi, gdy urządzenie ponownie uzyska dostęp do sieci. Przy przyjmowaniu wpłaty handlowiec może wskazać dokładne kwoty i dokumenty, które mają zostać rozliczone. KP może zostać przyjęte do jednego dokumentu FV albo można przyjąć KP, a samego rozliczenia dokonać w systemie Symfonia ERP Handel.

 • Archiwum lokalne złożonych zamówień

Każdy handlowiec na urządzeniu mobilnym posiada archiwum lokalne złożonych zamówień oraz odbytych akcji marketingowych.  Archiwum może być czyszczone co wybrany okres czasu. Ponadto z wybranego zamówienia archiwalnego można stworzyć nowe zamówienie.

 

Funkcjonalności dodatku w Symfonia ERP Handel

Poznaj kluczowe funkcjonalności dodatku w Symfonia ERP Handel w odniesieniu do aplikacji Symfonia Mobilny Handel.

 • Akceptacja i planowanie tygodnia pracy handlowców przez kierowników.

Kierownik ma możliwość dodawania, podglądu oraz modyfikacji tras poszczególnych handlowców. Ponadto może zaakceptować bądź odrzucić zmiany naniesione przez handlowca w aplikacji mobilnej. Handlowiec otrzymuje natychmiastowe powiadomienie o tym fakcie na swoim urządzeniu mobilnym.

 • Tworzenie planów sprzedażowych wartościowych oraz produktowych:

Dla wybranych handlowców możliwe jest  tworzenie planu na podstawie wartości sprzedaży. Inną opcją jest możliwość utworzenia planu ilościowego dla wybranych handlowców i wybranych produktów. Funkcjonalność pozwala m.in. na zorganizowanie jednomiesięcznej akcji sprzedaży danej grupy produktów, przekazanie handlowcom zadania do realizacji i rozliczenie wykonania planu sprzedaży. Kierownik ma możliwość ustalenia dowolnej listy planów na dowolną liczbę miesięcy od daty startowej, a plan można zdefiniować w trzech opcjach: Optymistycznej, Optymalnej oraz Pesymistycznej.

 • Pulpit kierownika – ewidencja i przeglądanie czynności wykonywanych przez handlowców

Kierownik otrzymuje dodatkowe narzędzia do zarządzania handlowcami. Dzięki temu oprócz tworzenia planów może przeglądać złożone przez handlowców zamówienia oraz wykonane przez nich akcje marketingowe. W systemie jest także możliwe prezentowanie całej listy aktywności handlowców w danym dniu, szczegóły zamówień, a także szczegóły akcji marketingowych.

 • Ewidencja lokalizacji handlowca GPS

Przy chęci skorzystania z tej funkcji istnieje konieczność wpisania w umowie z handlowcem informacji o zbieraniu informacje o jego położeniu podczas wykonywania zleconych zadań (zabezpieczenie prawne), Rozwiązanie umożliwia jednak podgląd graficznej prezentacji trasy wykonanej przez handlowca danego dnia pracy. Położenie jest pobierane i wysyłane przy każdej akcji, a trasa prezentowana jest na mapach Bing.

 

Co dalej?

Nasz doradca handlowy kompleksowo przedstawi informacje na temat aplikacji Symfonia Mobilny Handel oraz szczegółowo zaprezentuje korzyści płynące z wyboru poszczególnych opcji. Skorzystaj z naszego doświadczenia, abyś świadomie wybrał rozwiązanie najlepiej odpowiadający wymaganiom Twojej firmy. 

Zapoznaj się z pełną ofertą programów Symfonia w naszym sklepie internetowym.

 

powrót Zapytaj o szczegóły

Poznaj kluczowe korzyści

 

 • Mobilność

Doskonałe narzędzie dla pracowników wykonujących swoje obowiązki mobilnie. Dzięki synchronizacji danych w czasie rzeczywistym, użytkownicy zyskują szybszy dostęp do najważniejszych informacji. Za pomocą smartfona możesz teraz obsłużyć większość procesów handlowych, jak planowanie i optymalizacja wizyt u klientów, przeglądanie stanów magazynowych, zamówień, kalendarz wizyt, zarządzanie sprzedażą, obsługa zamówień, promocje, merchendising i wiele innych. W rezultacie handlowcy posiadają wgląd do najważniejszych informacji niezależnie od miejsca, czasu i urządzenia. Aby skorzystać z rozwiązania potrzebujesz wyłącznie urządzenie z systemem Android. Aplikacja posiada dwa tryby pracy – online oraz offline, zatem możesz korzystać z narzędzia niezależnie od sytuacji.

 

 • Kompatybilność

Narzędzie jest w pełni zintegrowane z systemem Symfonia Handel ERP. Jest to oprogramowanie hybrydowe składające się z aplikacji na telefony i urządzenia wyposażone w system Android oraz dodatku do programu Symfonia ERP Handel. Dzięki temu przełożony posiada m.in. możliwość planowania tygodnia pracy handlowców oraz modyfikacji poszczególnych tras. Handlowiec automatycznie otrzymuje powiadomienie na swoim urządzeniu mobilnym. Poprzez integrację zyskujesz także możliwość monitorowania pracy handlowców online, a przez to usprawnienia działań swojego zespołu.

 

 • Marketing

Symfonia Mobilny Handel, to także skuteczne akcje marketingowe oraz dbałość o trwałe relacje z klientami. Wizytę u klienta handlowiec w prosty sposób może dokumentować zdjęciami, a także jeszcze lepiej zaprezentować oferowane towary. Co więcej, składanie zamówień drogą elektroniczną usprawnia komunikację i przyspiesza przekazywanie informacji pomiędzy poszczególnymi działami. W rezultacie narzędzie usprawnia realizację zamówień, a także zwiększa zadowolenie klienta.

Doradzimy, wdrożymy, przeszkolimy