System ERP informatyczny kręgosłup każdej firmy

System ERP kręgosłup nowoczesnej firmy System ERP (z ang. Enterprise Resources Planning), to popularny rodzaj oprogramowania umożliwiający kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem oraz planowanie zasobów. Rozwiązanie znajduje zastosowanie w niemal każdym obszarze biznesowym: finanse, księgowość, handel, magazyn, kadry i płace, produkcja itp. System ERP jest rozwiązaniem modułowym obejmującym poszczególne sektory przedsiębiorstwa opartym na jednej wspólnej bazie danych. Oznacza to, że dane wprowadzone w jednym z modułów systemu mogą być natychmiast widoczne przez użytkowników innego działu. W rezultacie rozwiązanie umożliwia gromadzenie danych, porządkowanie, a także integrację wszystkich obszarów funkcjonowania firmy. W dużym uproszczeniu ERP obejmuje kontrolę i zarządzanie najważniejszymi zasobami i procesami organizacji.

Zastosowanie

Zasadniczym celem wdrożenia systemu ERP jest uporządkowanie przebiegu procesów w firmie i umożliwienie pełnej kontroli nad nimi poprzez ujednolicenie rozwiązań informatycznych. Korzyści z implementacji systemu ERP wynikają z posiadania jednej, współużytkowanej bazy danych zawierającej wszystkie informacje finansowe i operacyjne. Ma to ogromny wpływ na raportowanie. Dostęp do bazy w czasie rzeczywistym mają wszystkie moduły systemu ERP. Pozwala to na zarówno gromadzenie i analizowanie danych istotnych dla firmy, a także skuteczną identyfikację obszarów, w których możliwe jest wprowadzenie usprawnień. Rozwiązania ERP opierają się na automatyzacji procesów, a ich precyzyjne odzwierciedlenie w systemie pozwala oszczędzać czas oraz skutecznie tworzyć harmonogram działań.

Systemy ERP wyróżniają się kompleksowością w zarządzaniu różnymi obszarami przedsiębiorstwa. Pozwalają na przetwarzanie zamówień, zarządzanie łańcuchem dostaw, produkcją, a także magazynem i zapasami. Ponadto umożliwiają kontrolowanie zasobów przedsiębiorstwa wraz z optymalizowaniem ich wykorzystania i rozliczaniem ich pod kątem maksymalnej efektywności. Rozwiązanie pozwala również na nadzór nad procesami związanymi z zarządzaniem pracownikami. Jednym z kluczowych modułów dobrego systemu ERP jest także obszar finansów i księgowości. Oprogramowanie od zaufanego dostawcy będzie ponadto nieustannie aktualizowane w oparciu o zachodzące zmiany prawne. System ERP przyspiesza także wymianę informacji i usprawnia komunikację. Tym samym wpływa na poprawę obsługi klienta i skrócenie czasu realizacji zamówień.

Stopień zaawansowania ERP jest uzależniony od indywidualnych potrzeb zlecającego. Istnieje możliwość rozbudowy oprogramowania o kolejne moduły, zgodnie ze zwiększającymi się potrzebami firmy. Dostępna jest także integracja rozwiązania z innymi systemami, jak również powiązanie z aplikacjami mobilnymi czy dodatkowymi komponentami.

Zalety rozwiązania

Automatyzacja działań oraz zwiększenie wydajności procesów

Oprogramowanie klasy ERP przede wszystkim upraszcza i automatyzuje działania biznesowe. Pozwala na lepszą wydajność i zarządzanie procesami, które pomagają planować, budżetować, przewidywać i dokładnie raportować kondycję finansową organizacji. Rozwiązanie ma także realny wpływ na usprawnienie komunikacji i poprawę współpracy zarówno wewnątrz zespołu, jak i z partnerami, czy dostawcami. Elektroniczna baza danych  zapewnia ponadto ich pozostanie w firmowych zasobach nawet po gruntownej zmianie kadry pracowniczej.

Oszczędność czasu i redukcja kosztów

System ERP to także oszczędność czasu. Z licznych analiz wynika, że czas potrzebny na m.in. obsługę magazynu, realizację zamówień,  ewidencję dokumentów, czy przygotowanie raportów zostaje skrócony od 25 do nawet 90 procent. Kolejną korzyść stanowi zatem redukcja kosztów, wynikająca częściowo z automatyzacji powtarzalnych czynności oraz będąca bezpośrednio rezultatem precyzyjnego planowania.  Ujednolicenie procedur, skutkuje z kolei eliminacją ryzyka wynikającego z zagrożeń prawnych czy księgowych związanych np. z zachowaniem nieaktualnych wzorców postępowania. Systemy ERP  pochodzące od zaufanego dostawcy np. od Symfonii są nieustannie aktualizowane w oparciu o zmieniające się prawo m.in. podatkowe, aby zachować pełną spójność dokumentów z aktualnymi przepisami.

Łatwiejszy dostęp do informacja oraz wyższa efektywność

Co więcej, zyskujesz łatwiejszy dostęp do informacji. Integracja poprzez aplikacje mobilne umożliwia dostęp do kluczowych informacji niezależnie od miejsca i czasu. W rezultacie prowadzi do podniesienia wydajności i produktywności. Rozwiązanie wpływa także na zwiększenie efektywności pracowników za sprawą np. ocen pracowniczych, pomiaru czasu pracy, KPI oraz badań satysfakcji. System ma także bezpośredni wpływ na redukcję błędów ludzkich oraz niewłaściwe wykorzystywanie czasu i zasobów. Realnie zauważalną korzyścią  w związku z tym jest także optymalizacja procesów produkcyjnych oraz stanów magazynowych. Poprzez rezygnacje z nierentownego wykorzystania ograniczonych przestrzeni magazynowych, wyeliminujesz wszelkie przestoje na linii i wynikające z nich straty,

Usprawniony proces decyzyjny i poprawa bezpieczeństwa danych

Z wykorzystaniem modułu BI, zyskujesz dostęp do zawsze aktualnych informacji. Wszystkie dane otrzymujesz w wygodny i efektowny sposób – w postaci przejrzystych zestawień, raportów, czy diagramów. W rezultacie zyskujesz kompletną bazę informacji o działaniach przeprowadzanych w organizacji oraz dostęp do szczegółowej analizy. Bezpośrednią korzyść stanowi zatem szybsze podejmowanie decyzji. Odpowiednio wybrany system ERP wpływa także na poprawę bezpieczeństwa danych. Cyfryzacja umożliwia minimalizację papierowej dokumentacji, w rezultacie ograniczając dostęp do informacji osobom nieupoważnionym. 

Czy potrzebujesz systemu ERP w swojej firmie?

Do podstawowych sygnałów wskazujących na potrzebę wdrożenia oprogramowania klasy ERP należą przede wszystkim pojawiające się problemy w działaniach operacyjnych oraz zahamowanie rozwoju firmy. Co więcej, jeżeli zarządzanie informacjami wymaga od zespołu ręcznego wprowadzania i monitorowania danych oraz występują czynności powtarzalne, warto zainwestować w rozwiązanie, które zautomatyzuje część procesów.

System ERP stanowi także rozwiązanie na panującą dezorganizację wynikającą z wykorzystywania zbyt wielu odrębnych aplikacji i arkuszy kalkulacyjnych. Podobnie w przypadku małej skalowalności posiadanych narzędzi. Kolejny sygnał stanowi także stale wydłużający się czas poświęcany przez IT na naprawę starych systemów. Warto wdrożyć nowoczesne rozwiązania aby zadbać o bezpieczeństwo ciągłości działania i poprawić zdolność zarządzania ryzykiem. Sygnałem jest także niewłaściwe zarządzanie i wykorzystywanie zasobów – w tym pracowników, jak również zahamowanie rozwoju firmy poprzez posiadanie niewłaściwych rozwiązań.

 

Zachęcamy do odwiedzania naszego  Bloga oraz do zapoznania się z ofertą naszego sklepu internetowego.

Doradzimy, wdrożymy, przeszkolimy