Projekty unijne

"Wdrożenie innowacyjnej platformy informatycznej wykorzystującej metody sztucznej inteligencji celem zwiększenia konkurencyjności spółki Penta na krajowym i międzynarodowym rynku zamówień publicznych"

Nr projektu: RPPM.02.02.01-22-0170/16
– Koszty ogólne projektu: 1 503 306,00
– Koszty kwalifikowane: 1 222 200,00
– Dofinansowanie: 598 878,00

Beneficjent: Penta Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Działanie 2.2: Inwestycje profilowane
Poddziałanie 2.2.1: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Cel projektu: Zwiększenie konkurencyjności Spółki PENTA na rynku zamówień publicznych w obszarze IT poprzez wdrożenie rozwiązań w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Doradzimy, wdrożymy, przeszkolimy

onlyfans videos leaked
onlyfans leaked
filme porno
filme porno
xxx
filme xxx
onlyfans videos leaked
onlyfans videos leaked
onlyfans leaks
onlyfans leaks
onlyfans leaked videos
porno xxx
filme porno
onlyfans leaks
xxx