Orgbud

Orgbud – najbardziej obszerne bazy cen od firmy Orgbud-Serwis

Publikacje Orgbud to jedne z najbardziej obszernych baz cenowych na rynku. Co więcej wydawnictwo firmy Orgbud-Serwis, producenta programu Kobra,  to wieloletnia praktyka i bogate doświadczenie z dziedziny kosztorysowania.

Z publikacji korzystają wykonawcy robót budowlanych, jako podstawy wyceny nakładów rzeczowych w kosztorysach ofertowych i powykonawczych, opracowywanych metodą szczegółową. Są także wartościową pomocą przy wyborze dostawców i usługodawców. Ponadto znajdują zastosowanie u zamawiających lub działających na ich zlecenie biur projektów. Służą im za bazę do wyceny nakładów rzeczowych w kosztorysach inwestorskich zadań realizowanych ze środków publicznych. Biuletyny Orgbud stanowią także wsparcie dla służb inwestorskich przy ocenie, uzgadnianiu lub weryfikacji kosztorysów przedkładanych przez wykonawców robót. Co więcej są stosowane przez  rzeczoznawców instytucji przy szacowaniu kosztów wszelkich robót budowlanych.

Dostępne komplety cen od Orgbud

Porównaj dostępne oferty i zamów wybrane komplety cen.

 • Orgbud IWNB – wycena obiektów budowlanych cz. I i II + WRC – wskaźniki ruchu cen + BCB – stawki, narzuty, współczynniki – książki

Komplet zawiera Wskaźniki nakładów na obiekty budowlane (IWNB), Wskaźniki ruchu cen obiektów i robót budowlanych (WRC) oraz Biuletyn Cenowy Budownictwa (BCB).

 • Orgbud ICCP – ceny materiałów i sprzętu – książka

Komplet zawiera Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej (ICCP). Oferowany zestaw zapewnia zatem orientację o wysokości aktualnych, rynkowych stawkach i cenach czynników produkcji stosowanych przy  kosztorysowaniu robót budowlanych, instalacyjnych, a także 4  elektrycznych.

 • Orgbud ICCP + ICRRB + BCB – książki

Komplet obejmuje Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej (ICCP), Ceny robót remontowych budowlanych(ICRRB), jak również Biuletyn Cenowy Budownictwa (BCB).

 • Orgbud ICCP + ICRRE + BCB – książki

Komplet ten zawiera Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej (ICCP), Ceny robót remontowych elektrycznych (ICRRE), a także Biuletyn Cenowy Budownictwa (BCB).

 • Orgbud ICCP + ICRRI + BCB – książki

Komplet zawiera Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej (ICCP), Ceny robót remontowych instalacyjnych (ICRRI) oraz Biuletyn Cenowy Budownictwa (BCB).

 • Orgbud ICCP + kpl.ICR + BCB – książki

Komplet obejmuje Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej (ICCP), komplet cen robót inwestycyjnych (ICR), podobnie  Biuletyn Cenowy Budownictwa (BCB).

 • Orgbud ICCP + kpl.ICRR + BCB – książki

Ten komplet zawiera natomiast Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej (ICCP), komplet cen robót remontowych (ICRR) oraz Biuletyn Cenowy Budownictwa (BCB).

 • Orgbud ICCP-CD do programów kosztorysowych – ceny materiałów i sprzętu

Komplet zawiera Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej (ICCP). Tutaj ICCP obejmuje dwie części: 'Ceny materiałów, najmu i pracy sprzętu, stawki kosztów jednorazowych sprzętu oraz kosztorysowe stawki robocizny z notowań rynkowych’ a  takżę’Ceny materiałów konkretnych producentów’.

 

Zapoznaj się z bogatą ofertą programów dla budownictwa  jak również baz cenowych Orgbud i innych w naszym sklepie internetowym Kosztorys.pl.

powrót

Poznaj kluczowe korzyści

 

 • Wygodna forma zakupu

Bazy cenowe Orgbud dostępne są w formie rocznego abonamentu. Abonament to zarówno znaczna oszczędność finansowa, jak i czasowa.

Korzystaj z zawsze aktualnych informacji cenowych.

 

 • Kompatybilność

Cenniki można zaimportować do różnych systemów kosztorysowych.

 

 • Szerokie spektrum zastosowań

Katalogi znajdują zastosowanie m.in. u wykonawców robót budowlanych, inwestorów dysponujących środkami publicznymi, inwestorów prywatnych, kosztorysantów, biegłych, rzeczoznawców majątkowych, czy kredytodawców.

Doradzimy, wdrożymy, przeszkolimy