Bon na cyfryzację MŚP – Bezzwrotna dotacja !

Bon na cyfryzację w ramach Programu Inteligentny Rozwój

Już dzisiaj tj. 6 września 2021 r. ogłoszono konkurs „Bon na cyfryzację”  w ramach Programu Inteligentny Rozwój. W ramach projektu, przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie obejmuje m.in. zakup oprogramowania, środków trwałych, sprzętu komputerowego, a także usług programistycznych oraz szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązań cyfrowych.

Budżet konkursu wynosi łącznie 110 mln zł, a poziom dofinansowania stanowi aż 85% wartości kosztów i nie jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa. Dotacja ma na celu wesprzeć funkcjonowanie MŚP w okresie pandemii COVID-19 oraz po jej zakończeniu, a w rezultacie skutkować uodpornieniem przedsiębiorstw na kolejne kryzysy. Ponadto, główną ideą programu jest zwiększenie konkurencyjności oraz usprawnienie procesów biznesowych panujących w organizacji poprzez jejdigitalizację.

Warunki przystąpienia do projektu

Bon na cyfryzację to dofinansowanie, o które mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu całej Polski. Preferowane będą branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19 – czyli działalności  z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i wymienionej w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.).

Weryfikacja przeprowadzona zostanie w oparciu o przepisy ww. ustawy oraz w oparciu o działalność Wnioskodawcy oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, według stanu na dzień ogłoszenia konkursu. Rozliczenie projektu nastąpi poprzez ryczałt – w formie bardzo korzystnej dla przedsiębiorców. Bez konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających postęp finansowy projektu, wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez przedsiębiorcę postępu rzeczowego projektu (w tym osiągnięcie zakładanego celu projektu i jego wskaźników).

Najważniejsze informacje:

Bony na cyfryzację są przyznawane w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pn. Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19. Dotacja ma wpłynąć na złagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19, ograniczyć ryzyka gospodarcze i społeczne wywoływane przez pandemię, a w rezultacie wesprzeć transformację cyfrową gospodarki.

Ostatnia runda naboru wniosków rozpoczyna się 20.09.2021 i potrwa do 20.10.2021 r., natomiast łączna pula środków przeznaczona w ramach dotacji to aż 110 mln PLN! Operatorem konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Co więcej, maksymalny poziom dofinansowania stanowi aż 85 %, co przekłada się na minimalny wymagany wkład własny na poziomie 15%. W wyniku założeń wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi od 60 tys. PLN do 300 tys. PLN. W rezultacie w ramach bezzwrotnej dotacji możemy otrzymać od 51 tys. PLN do nawet 255 tys. PLN.

Harmonogram konkursu:

Poznaj najważniejsze terminy dotyczące bon na cyfryzację przedsiębiorstwa.

Po ogłoszeniu konkursu poznamy wszystkie szczegóły dotyczące dofinansowania. Śledź aktualności dostępne na oficjalnej stronie firmy Penta, aby być na bieżąco! Poznaj kryteria wyboru projektów w poprzednich edycjach.

Realizacja bonu na cyfryzację

W efekcie oferowanego wsparcia, przedsiębiorcy przystępujący do projektu powinni dostosować model działalności w zakresie cyfryzacji do zmian na rynku zaistniałych w wyniku pandemii koronawirusa. Bon może zostać zrealizowany poprzez skorzystanie z dostępnych technologii cyfrowych.

Przykłady wykorzystania:

Sprawdź, na co możesz przeznaczyć środki otrzymane w ramach dostępnej dotacji.

Przykładowe obszary możliwe do sfinansowania:

Sprawdź, jakie procesy w swojej firmie możesz usprawnić z wykorzystaniem środków dostępnych w ramach dofinansowania. Skorzystaj z możliwości, aby poprawić funkcjonowanie swojej organizacji w obszarach, które ucierpiały w wyniku pandemii.

Przykładowe usługi od firmy Penta, które możesz uwzględnić w projekcie:

Sprawdź, na jakie przykładowe rozwiązania od firmy Penta możesz przeznaczyć środki otrzymane w ramach dostępnej dotacji. Aby dowiedzieć się więcej na temat proponowanych rozwiązań możliwych do wykorzystania, przejdź bezpośrednio do oferowanych produktów, czy usług.

To jedynie najpopularniejsze z oferowanych przez nas produktów, które możesz wykorzystać przystępując do programu cyfryzacji. Jeżeli posiadasz jasno sprecyzowane wymagania, skontaktuj się z naszym doradcą – pomożemy Ci wybrać zestaw narzędzi, które realnie wpłyną na poprawę funkcjonowania Twojej firmy w okresie pandemii. W rezultacie, po bezpłatnym audycie przedstawimy Ci rozwiązania, z których możesz skorzystać w ramach dofinansowania. Wspólnie opracujemy plan naprawczy dla Twojej organizacji, następnie wdrożymy oprogramowanie oraz przeszkolimy Twój zespół, aby w pełni wykorzystać możliwości oferowanych rozwiązań.

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami w naszych Aktualnościach i na naszym Blogu.

Zachęcamy też do odwiedzenia naszego sklepu internetowego.

 

Doradzimy, wdrożymy, przeszkolimy