System WMS – informatyczne wsparcie w zarządzaniu magazynem

System WMSSystem WMS (z ang. Warehouse Management System), to rodzaj oprogramowania, które usprawnia i koordynuje wszystkie procesy realizowane w magazynach. Rozwiązanie znajduje zastosowanie w firmach z branży handlowej, produkcyjnej czy logistycznej.  W przeciwieństwie do systemów typu ERP, oprogramowanie WMS jest wyspecjalizowanym programem logistycznym, dedykowanym do wykorzystania w magazynach o różnych sposobach funkcjonowania i wielkości. Niektórzy z dostawców systemów ERP oferują rozwiązanie WMS jako jeden z modułów integralnie wbudowanych w pakiet ERP lub obsługują wspomniane funkcjonalności częściowo w ramach modułów gospodarki magazynowej.

Magazynowy system informatyczny stosowany jest przede wszystkim do prowadzenia codziennej działalności, usprawnia funkcjonowanie działów magazynowych i logistycznych. Rozwiązanie stanowi gwarancję zwiększenia wydajności pracy, poprawę jakości realizowanych zamówień oraz wpływa na redukcję kosztów. Co więcej pomaga zorganizować codzienną pracę i zwiększa efektywność na wielu poziomach działalności firmy.

Zastosowanie

Wdrożenie rozwiązania WMS zapewnia szereg korzyści na poziomie operacyjnym firmy, które są zauważalne niemal natychmiast po uruchomieniu oprogramowania. Magazynowy system informatyczny, jest programem służącym do zarządzania produktami znajdującymi się w magazynach – m.in. obsługę przesunięć asortymentu, kompletację zamówień, inwentaryzacje i wiele innych. Oprogramowanie ułatwia codzienną obsługę dużej liczby zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców. W związku z tym, system WMS znajduje zastosowanie wśród operatorów, czy usługodawców logistycznych.

Co więcej umożliwia wgląd w stany zapasów na magazynie, pozwala na generowanie raportów i ułatwia planowanie zakupów. W rezultacie stanowi wyjątkowo użyteczne narzędzie dla właścicieli firm i kadry zarządzającej. Usprawnia także działanie pracowników magazynów, ze względu na dostęp do informacji o stanie towaru oraz dokładnej lokalizacji konkretnych produktów i materiałów. Dane są przekazywane w czasie rzeczywistym, co przede wszystkim wpływa na wzrost wydajności zespołu. Jest to także wartość dodana dla kierowników magazynów, kierowników logistyki czy działów IT.

Zalety rozwiązania

Inwestycja w oprogramowanie WMS to liczne korzyści.

Kompleksowe informacje na temat magazynowanych produktów oraz dostęp do raportów i analiz

Kluczową korzyścią z zastosowania WMS jest dostęp do konkretnych informacji. Ułatwia to kontrolowanie stanów magazynowych oraz utrzymanie zatowarowania na optymalnym poziomie. W rezultacie rozwiązanie umożliwia zachowanie wystarczającej ilości zapasów niezbędnych do realizacji wszystkich procesów. Oprogramowanie ponadto przeprowadza analitykę w czasie rzeczywistym, co pozwala na kontrolę wszystkich czynności z minimalnym prawdopodobieństwem błędu oraz bez zbędnych opóźnień.

Poza zbieraniem danych, systemy WMS stanowią również źródło informacji do rozbudowanych sprawozdań i raportów. Są one szczególnie przydatne podczas budowaniu strategii działania przedsiębiorstwa oraz przy szacowaniu potencjalnego ryzyka inwestycyjnego. Przejrzysty dostęp do danych gromadzonych w takiej formie, pozwala również określić sezonowość rotacji poszczególnych produktów, a także zapotrzebowanie rynkowe na towary z danej kategorii. W rezultacie umożliwia także ocenę szybkości zwrotu z inwestycji.

Automatyzacja procesów logistycznych oraz zarządzanie zdarzeniami nietypowymi

System WMS skutecznie automatyzuje procesy magazynowe i minimalizuje konieczność angażowania pracowników w powtarzalne czynności. Co więcej, raporty dostarczają kierownikowi magazynu szczegółowych informacji na temat wydajności pracy każdego z pracowników. Ponadto zastosowanie WMS skutkuje zbieraniem szczegółowych informacji o towarach, co umożliwia optymalizację przepływu pracy. Narzędzia WMS na podstawie analiz planują najbardziej optymalne rozłożenie towarów, uwzględniając m.in. najszybciej i najwolniej rotujące produkty. Posiadając dokładne informacje na temat przebiegu procesu produkcyjnego, możliwe jest optymalne zaangażowanie pracowników, maszyn i surowców. W rezultacie możemy uniknąć zbędnych działań i podnieść jakość usług. System umożliwia gromadzenie danych dotyczących pracy magazynu i z wyprzedzeniem dostarcza informuje o sytuacjach potencjalnie kryzysowych. W rezultacie zapewnienia ciągłości pracy magazynu i umożliwia unikanie przestojów.

Integracja z systemami ERP oraz obsługa urządzeń mobilnych

System WMS pozwala na łatwą integrację z innymi systemami elektronicznym. Poprzez komunikację poleceń na urządzenia mobilne, rozwiązanie wspiera codzienną pracę magazynierów. W rezultacie znacznie usprawnia wymianę informacji wewnątrz firmy. Co więcej, oprogramowanie WMS stanowi często technologię wspierającą działanie posiadanego systemu ERP. Integracja pomiędzy systemami pozwala na sprawną wymianę i obsługę zróżnicowanych danych w poszczególnych podsystemach informatycznych przedsiębiorstw i swobodne przenoszenie ich pomiędzy modułami. W efekcie rozwiązanie umożliwia całkowite zautomatyzowanie ruchu produktów w magazynach. Niektórzy z dostawców systemów ERP oferują rozwiązanie WMS jako jeden z modułów integralnie wbudowanych w pakiet ERP lub obsługują wspomniane funkcjonalności częściowo w ramach modułów gospodarki magazynowej. Takim rozwiązaniem jest oparta na Androidzie aplikacja Symfonia Mobilny Magazyn współpracująca z Symfonia Handel, a właściwie go uzupełniająca o niektóre elementy klasy WNS. Z kolei pełnowymiarowy system WMS zintegrowany z firmami przewozowymi, w znacznym stopniu ułatwia i upraszcza wysyłkę towaru do klienta.

Czy potrzebujesz systemu WMS w swojej firmie?

Podstawowym sygnałem sugerującym potrzebę wdrożenia systemu WMS jest przede wszystkim obserwowany zbyt niski poziom przepływu informacji. Problem ze sprawną wymianą danych może skomplikować pracę produkcji uzależnionej od magazynu, a nawet wpłynąć negatywnie na działanie całego obiektu. W rezultacie zespół może okazać się niewystarczająco wydajny, a firma nie osiąga oczekiwanych zwrotów z inwestycji. Kolejną z oznak może być sytuacja, w której otrzymywane raporty nie pozwalają na przeprowadzanie kompleksowych analiz oraz wprowadzanie skutecznych zmian. Z wykorzystaniem narzędzi analitycznych zminimalizujesz ryzyko produkcyjne i skrócisz czas konieczny na podejmowanie decyzji kluczowych dla swojego przedsiębiorstwa.

Odpowiednio wdrożony system WMS, bez wątpienia stanowi niezwykle funkcjonalne narzędzie umożliwiające kompleksową obsługę procesów zachodzących w magazynie. Rozwiązanie pozwala przede wszystkim znacznie przyspieszyć pracę w centrach logistycznych, zakładach  produkcyjnych, a także handlowych magazynach wysokiego składowania. Wraz z wdrożeniem systemu WNS zredukujemy koszty magazynowania i uzyskamy wyższy poziom kontroli nad stanami magazynowymi. Wybrane narzędzia zapewnią szybszą i prostszą identyfikację towarów, wpłyną na skrócenie czasu kompletacji zamówień i wysyłkę oraz przyspieszą i uproszczą procesy inwentaryzacji. Co więcej odnotujemy mniejszą liczbę pomyłek spowodowanych czynnikiem ludzkim. Korzyści z zainwestowania w system WMS są zatem realnie widoczne w wielu sektorach firmy.

 

Zachęcamy do odwiedzania naszego Bloga oraz do zapoznania się z ofertą naszego sklepu internetowego.

 

Doradzimy, wdrożymy, przeszkolimy