Zalety outsourcingu IT

outsourcing zaletyOutsourcing usług informatycznych zyskuje coraz większą popularność, a firmy chętniej z nich korzystają. Nic dziwnego- zlecanie usług informatycznych firmom zewnętrznym niesie szereg korzyści dla firm. 

Czym jest outsourcing IT?

Pojęcie outsourcing powstało z połączenia trzech słów z j. angielskiego: Outside Resource Using, które oznacza używanie środków zewnętrznych do realizowania celów. I to właśnie na tym polega usługa outsourcingu, czyli na wynajmowaniu zewnętrznej firmy do obsługi informatycznej w danym przedsiębiorstwie. 

Aby obsługa IT w przedsiębiorstwie odbywała się kompleksowo potrzebne jest stworzenie dedykowanego działu IT, zatrudnienie specjalistów i stworzenie im stanowisk pracy. To, tak jak wiemy wymaga sporych nakładów finansowych, których przedsiębiorstwa starają się unikać. 

Na czym polega outsourcing usług informatycznych

Zamiast tworzenia działu IT i zatrudniania dużej liczby specjalistów z tej dziedziny, wynajmuje się firmę zewnętrzną, która dostosowuje swoje usługi do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Firma zewnętrzna może objąć kompleksowo obsługę IT lub realizować konkretne, pojedyncze zlecenia. 

Kto może korzystać z outsourcingu IT

Z usługi mogą korzystać nie tylko firmy, które nie posiadają wewnętrznej struktury IT i nie chcą takiej tworzyć. Przedsiębiorstwa, które zatrudniają zespół specjalistów, który obejmuje obsługę IT wewnątrz firmy, również mogą zatrudnić firmę outsorcingową do pojedyńczych zleceń. Na przykład w sytuacji wdrażania nowych systemów i rozwiązań, zamiast zatrudniania dodatkowych osób na czas tych prac, przedsiębiorstwa mogą wówczas skorzystać właśnie z usługi outsourcingu. 

Outsourcing- zalety 

Zewnętrzna obsługa informatyczna posiada wiele zalety. Pierwszą podstawową jest:

Rozwiązanie to można śmiało określić jako ekonomiczne. Tak jak wspomniałam wyżej, tworzenie działu IT wewnątrz firmy wiąże się z dużymi wydatkami. W tym przypadku, w zależności od potrzeb możemy zlecać konkretne usługi firmie zewnętrznej tylko w sytuacji, która tego wymaga. 

Korzystając z usług outsourcingu otrzymujemy swojego opiekuna, który jest dostępny dla klienta cały czas. W tym przypadku nie ma ograniczeń. Problem związany z ograniczonymi godzinami dostępności informatyka lub jego urlop nie istnieje. Jest to zdecydowanie wygodne rozwiązanie. 

Firmy wykonujące tego typu usługi dysponują profesjonalnym sprzętem i zespołem wykwalifikowanych specjalistów, który bez przerwy podnoszą swoje umiejętności. Dostęp do najlepszych technologii takich firm, gwarantuje nam wysoką jakość wykonywanej usługi. 

Zewnętrzne firmy zapewniają przeszkolenie pracowników, którzy są użytkownikami systemów w danej firmie. Podczas szkoleń firma wyjaśnia w jaki sposób korzystać z systemów i jak unikać ewentualnych błędów. 

Usługi outsourcingu są zróżnicowane i umożliwiają całkowite ich dostosowanie do potrzeb danego klienta. Możliwość tak elastycznej współpracy po raz kolejny sprowadza się do pierwszego punktu, czyli zmniejszenia kosztów, bowiem przedsiębiorstwo płaci firmie outsourcingowej tylko za usługi potrzebne w danym momencie. 

Obszary najczęściej poddawane outsourcingowi:

Doradzimy, wdrożymy, przeszkolimy