Audyt (inwentaryzacja) infrastruktury IT

Audyt (inwentaryzacja) infrastruktury IT Jakiś czas temu pojawił się artykuł o audycie bezpieczeństwa IT. Samych audytów dotyczących IT w przedsiębiorstwie istnieje kilka, każdy dotyczy innego obszaru. Dzisiaj kilka słów o audycie infrastruktury IT, a konkretniej skupimy się na jednej z jego składowych- inwentaryzacji.

Audyt infrastruktury IT 

Regularne przeprowadzanie audytu infrastruktury IT to obowiązek każdego przedsiębiorstwa. W obecnych czasach IT rozwija się w bardzo szybkim tempie i pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu jakiegokolwiek przedsiębiorstwa. Bez IT żadne by nie istniało. Wraz z rozwojem IT rośnie zagrożenie dla np. danych w firmie. Dlatego wykonywanie audytu powinno być priorytetem dla zarządzających. 

 

Całościowy audyt infrastruktury IT obejmuje kilka obszarów:

Na czym polega audyt infrastruktury IT

Podczas audytu infrastruktury dokonuje się dogłębnej analizy wszystkich obszarów IT w danym przedsiębiorstwie. W trakcie tego procesu dokonuje się ewidencji sprzętu, oprogramowania i całego środowiska IT. Każdy audyt zakończony jest wygenerowaniem szczegółowego raportu, w którym wskazane są elementy danego obszaru, które wymagają naprawy, poprawy lub ulepszenia. Przeprowadzony audyt dostarcza nam także informacje na temat poziomu wydajności sprzętu, prawidłowości oprogramowania oraz wszelkich luk w bezpieczeństwie przechowywanych danych. 

Obszar najczęściej poddawany inwentaryzacji

Najczęściej przeprowadza się inwentaryzację sprzętu komputerowego. Przeprowadza się ją na koniec każdego roku obrotowego. Polega ona na wykonaniu dokładnego wykazu sprzętów informatycznych w firmie. Ewidencji podlegają wszystkie dostępne urządzenia w danej organizacji. 

Podczas inwentaryzacji sprzętu komputerowego:

Każde urządzenie podczas audytu sprzętu zostaje oznakowane i wpisane do bazy. 

Korzyści z przeprowadzenia audytu infrastruktury IT 

Oczywiście, tak jak wspomniałam na początku artykułu, całościowy audyt infrastruktury obejmuje, poza inwentaryzacją sprzętu- oprogramowanie i wszystkie pozostałe obszary IT. Jakie korzyści zyskuje firma, przeprowadzając całościowy audyt infrastruktury? Dzięki audytowi m.in.:

 

Doradzimy, wdrożymy, przeszkolimy