Audyt legalności oprogramowania

Audyt legalności oprogramowania

Audyt informatyczny (inaczej audyt it) w całości obejmuje kilka obszarów. W zależności od potrzeb firmy można wykonywać poszczególne rodzaje audytów osobno lub kompleksowo. Na audyt informatyczny składają się: audyt infrastruktury IT, audyt bezpieczeństwa IT oraz audyt dotyczący legalności oprogramowania, o którym jest poniższy artykuł.

Czym jest audyt legalności oprogramowania?

Jak sama nazwa sugeruje, taki skuteczny audyt oprogramowania jest procesem, w czasie którego monitorowane są wszystkie dostępne oprogramowania w danej firmie. Jego istotnym elementem jest kontrola zainstalowanego oprogramowania, pod kątem jego legalności. Audytor dokonuje kontroli posiadanych licencji oraz sprawdza zgodność systemów z prawem. W ten sposób jesteśmy w stanie określić też niepotrzebne programy czy uprawnienia, dzięki czemu możemy zniwelować zbędne koszty. W wyniku procedury audytu legalności, w ramach zarządzania oprogramowaniem, można zrezygnować z tych, które okazują się zbędne.

Warto zaznaczyć, że kontrola legalności zainstalowanego oprogramowania zapewnia dokładną analizę wszystkich systemów w firmie i jest ważnym elementem procesu zarządzania zasobami IT w przedsiębiorstwie. Zalecane jest, aby przeprowadza była regularnie, chociażby w celu zabezpieczenia firmy przed karami za posiadanie nielegalnych oprogramowań, które mogą być nakładane przez uprawnione do tego instytucje zewnętrzne. Warto do przeprowadzenia audytu zatrudnić zewnętrzną firmę, oszczędzając tym samym własne zasoby, ponieważ jest to proces bardzo czasochłonny. Firma przeprowadzająca audyt podejmuje się sprawdzenia posiadanego oprogramowania komputerowego na wszystkich firmowych urządzeniach.

Na czym polega audyt legalności posiadanego oprogramowania?

Cała procedura skutecznego audytu legalności posiadanego oprogramowania składa się z trzech etapów i obejmuje dokładną weryfikację stanu oprogramowania i licencji na wszystkich dostępnych urządzeniach przedsiębiorstwa pod kątem ich ilości, rodzajów i ewentualnych braków. Wykonanie audytu oprogramowania zgodnie z tym, co wspomnieliśmy powyżej, zazwyczaj powierza się firmie zewnętrznej, która posiada odpowiednie narzędzia, pozwalające  skutecznie przeprowadzić wszystkie działania. Na koniec prac otrzymujemy raport, który uwzględnia:

Etapy audytu legalności oprogramowania

I. Inwentaryzacja oprogramowania 

Podczas inwentaryzacji audytor dokonuje analizy, która dostarcza informacji na temat wszystkich zasobów informatycznych w firmie. Audyt oprogramowania rozpoczyna się od ustalenia liczby:

Po zgromadzeniu powyższych informacji w formie spisu wykonywany jest raport audytu. Taki dokument jest zestawiany z oficjalną dokumentacją firmy na temat posiadanego oprogramowania — liczba posiadanych licencji w firmie. Ten etap wskazuje zgodność dokumentacji z otrzymanymi danymi. Raport audytu jest niezbędnym elementem pozwalającym określić w szybki sposób kolejne etapy prowadzenia audytu legalności oprogramowania firmowego.

II. Etap naprawczy  

Procedura audytu legalności programów daje nam dużo istotnych informacji. Po pierwszym etapie procedury audytu poznajemy efekty przeprowadzonej kontroli legalności oprogramowania, czyli otrzymujemy dokładne informacje, które pozwalają zidentyfikować nielegalne oprogramowanie. Przygotowany zostaje plan naprawczy i przystępuje się do działania. Usuwane są wszystkie nielegalne i niepotrzebne oprogramowania, firma dokupuje brakujące licencje oraz doinstalowuje się brakujące oprogramowania. Ten etap należy wykonać starannie, aby przedsiębiorstwo audytowane nie miało problemów związanych z legalnością programów komputerowych w przyszłości.

III. Procedury i zasady postępowania z oprogramowaniem  

Ostatni etap przeprowadzenia procedury audytu legalności oprogramowania polega na opracowaniu procedur oraz planu zarządzania licencjami i oprogramowaniem. Wdrożenie tych procedur usprawnia proces zarządzania, a ich przestrzeganie jest obowiązkiem każdego pracownika. Efektem wdrożenia owych procedur jest większe bezpieczeństwo firmy pod względem zmniejszonego ryzyka ponownej instalacji nielegalnego oprogramowania i ostatecznie oszczędności w postaci eliminacji kar.

Kto powinien wykonać kontrole legalności oprogramowania

Standardowy audyt oprogramowania najlepiej zlecić firmie zewnętrznej, która świadczy np. usługi outsourcingu IT. Wybór takiej firmy daje nam 100% gwarancji skuteczności, ponieważ firmy zajmujące się tymi obszarami nie dość, że dysponują odpowiednimi narzędziami do przeprowadzania takich prac, to mają doświadczenie w tym zakresie. Przeprowadzenie procedury audytu oprogramowania powinno zawierać wszystkie etapy standardowego audytu legalności, dzięki czemu całość procedury będzie wykonana w pełni.

Ponadto proces audytu legalności oprogramowania jest czasochłonny. Decyzja o jego wykonaniu samodzielnie, bez narzędzi usprawniających pracę pochłonęłaby bardzo dużą ilość cennego czasu pracowników IT, czy zarządzających przedsiębiorstwem. W tym przypadku nie mamy również pewności, że audyt oprogramowania firmowego zostanie przeprowadzony dokładnie.

Doradzimy, wdrożymy, przeszkolimy